Tbilisi airport | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

اعتراض ایرن به گرجستان مبنی بر بد رفتاری با شهروندان ایرانی در فرودگاه تفلیس

سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر تفلیس، متن اعتراضی به وزارت امور خارجه گرجستان در رابطه با هتک حرمت به چند مسافر پرواز تفلیس-اصفهان در هنگام چک امنیتی مسافران فرستاده است بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به سؤالی در مورد گزارش هایی مبنی بر هتک حرمت چند مسافر ایرانی در گیت امنیتی […]

Top