ხვრელა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

29 year-old girl, which the world has seen a photo of a black hole

If you see a photo of a black hole, this 29 On merit programmer girl, რო­მელ­მაც შე­სა­ბა­მი­სი ალ­გო­რით­მი შექ­მნა, ინ­ფორ­მა­ცი­ას BBC ავ­რცე­ლებს. Kate boumanma with the team to create a computer program, რომ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში დაგ­რო­ვე­ბუ­ლი ას­ტრო­ნო­მი­უ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი და­მუ­შა­ვე­ბის შემ­დეგ ფო­ტოდ აქ­ცი­ეს. ის­ტო­რი­უ­ლი მო­მენ­ტი, When the black hole of his laptop screen image uploaded, დოქ­ტორ­მა ბო­უ­მან­მა ფო­ტო­თი ასა­ხა. He created three algorithms […]

Top