საიდუმლო | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

the world's best secret beach in Mexico found

the world's best secret beach in Mexico found. Publishing News York Post- was little known to tourists on the beaches and published a list of the prescriptions were really fabulous. The experts primarily focused in Mexico and off the coast of the city matsunte paid. While all visitors are usually, Cancun chooses, less beautiful destination intact and its discovery is really worth. Among the lesser known beaches […]

Jewish merchants from Kutaisi “Secret Language” – Interesting facts established in the Georgian language in the slengeb

The writer and journalist from Kutaisi Nanuli Tskhvediani belongs interesting work “ებ­რა­ე­ლე­ბი ქუ­თა­ის­ში”, where their way of life and traditions of the unknown. ებ­რა­ე­ლე­ბი ქუ­თა­ის­ში უძ­ვე­ლე­სი დრო­ი­დან ცხოვ­რობ­დნენ, Their number has increased especially in the 18th century. They were engaged in trade, and quite successfully. “ფე­ის­ბუ­ქის” პი­რად გვერ­დზე ნა­ნუ­ლი ცხვე­დი­ა­ნის ნაშ­რო­მი­დან მკი­თხველს სა­ინ­ტე­რე­სო ფრაგ­მენტს სთა­ვა­ზობს, რო­მელ­შიც სა­უბ­რობს ქუ­თა­ის­ში მცხოვ­რე­ბი ებ­რა­ე­ლი ვაჭ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლო ენა­ზე, […]

Top