გამოცდები | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

What exams have been canceled and will have to pass the test. Guide

Assessment and Examination Center, the tests of the new model, As a high school diploma, and national tests to. the authors of the idea, the reform in two stages. 2019 Year period will be a kind of preparatory, 2020-will be introduced in the News. However, they added, that universities, schools, განათლების ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ექსპერტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციები გრძელდება და ეს რეფორმის […]

Top