„50 უცხოელი ვიზიტორიდან 3-4 ნადირობის სურვილს გამოთქვამს“ – აქვს თუ არა საქართველოს სამონადირეო ტურიზმის განვითარების პოტენციალი | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

"50 foreign visitors from 3-4 Hunting is willing "- whether the hunting of the potential for tourism development

<span lang =„50 უცხოელი ვიზიტორიდან 3-4 ნადირობის სურვილს გამოთქვამს“ – აქვს თუ არა საქართველოს სამონადირეო ტურიზმის განვითარების პოტენციალი" />
Tourist News

Development of hunting tourism has enormous potential,- The "biznespresnius," the Hunting and Fishing Club "CHALEE" said board member Yearling MAkharashvili. According to, tourists from the interest is so high, that arrived in the country in each of the 50 3-4 visitors willing to hunt. However,, According to that, that in Georgia there is no relevant legislation and infrastructure, they can offer.

It should be noted, the development of tourism in Georgia hunting in connection with the discussion in the Parliament held a few days ago. As the Environmental Protection and Natural Resources Committee, First Deputy Chairman, Zaza Khutsishvili said, hunting tourism in the country to develop and attract many tourists to this direction.

"As you know, hunting tourism and a number of countries is an important trend. The former Soviet bloc and Eastern European countries is a clear example, the problem is not in the hunt, but also the right to manage a. Country landscape of biodiversity, like Georgia, In this direction should be much more active. In this regard, many tourists will be attracted. The relevant legal framework needs, I want to support whatever ", – Zaza Khutsishvili Environment and Agriculture Minister Levan Davitashvili.

That legislation are talking about hunters and tourism specialists. The Hunting and Fishing Club – "CHALEE" board member Yearling Makharashvili- "biznespresnius" when she says, If the country does not have the infrastructure and the relevant law, Development of the conversation can not be.

"The problems are too big, a lack of infrastructure and the law. first of all, The law should be set out on the hunt, because if you do not object to having such, the need to hunt for tourists, Well, it is not enough to do anything. to allocate the quota, which will be issued on hunting farms, to allow tourists, to hunt.

Besides, We do not have hunting farms. tourist hunting alone and do not need meat, It takes the concept of, Comfort and services, which unfortunately, we do not have",-Nukri Makharashvili-.

According to him, Development of hunting tourism has a great potential and if the government will be readiness, This industry is one of the most attractive destination for tourists. According to him, Georgia from 50 to visitors from 3-4 Hunting is willing.

"I think, hunting tourism development countries have a huge potential and we need to develop it properly. for necessary investments and the state's commitment to. All interest is coming from, for example, Israel, France, China and other countries from high-level delegations to ordinary citizens. Each 50 visitors from 3-4 Male hunter, Interested, But unfortunately, We do not have and can not offer ",-Nukri Makharashvili-.

hunting tourism development in the country is talking about the great potential of the former head of the National Tourism Administration of Georgia was also. As he "biznespresnius" when she says, sector and the development of case management correctly, Hunting may, To attract more tourists, and a good source of income for the economy to become even.

"Our region, for example, Azerbaijan and Kazakhstan in this direction is very developed, and the tourists are spending huge sums.

As for Georgia, Our flora and fauna of, hunting tourism development have a great potential. However,, regulations should be eco-tourism and ecosystem protection and conservation within the prescribed. At the same time, There should be a specific farms, which will take care of the animals in the breeding. I think, hunting tourism to the development of the case, This may, to become a good source of income for the country, If the course, corresponding infrastructure exist ",-said Georgia was.

As interest, As Georgia was the, There is no specific statistical data, the number of tourists coming for hunting purposes. However, he said, for example, Emirates, Dubai and a.sh.sakmaod great interest in fashion and they are quite a lot of money to pay for.

tsqkro:.bpn.ge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked