23 წლის მასწავლებელი ირა ძირკვაძე წალკის რაიონული | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

23 On teacher Ira Dzirkvadze Municipal District

<span lang =23 წლის მასწავლებელი ირა ძირკვაძე წალკის რაიონული" />
Culture Other News

23 On teacher Ira Dzirkvadze Tsalka district center twenty kilometers away from the village and live in the dome of the local school and English teaching.

The current dome area Georgians lived in ancient times and it was a Georgian village, But over time the village was emptied and destroyed.

1828-1829 Turkey was settled by Greeks from the village and re-established in the name of ,,giumbati of ", According to one version of the Turkish dialect was called by, which in English means sunset.

1990-ies migration activation of the Greek population of the village is now being emptied, sakhelmitsipom even here the mountainous villages of migrant settlers and settled village life again continued existence of the new.

Today the majority of the rural population of eco-migrants. Here total 140 families including, four Greek families, mostly elderly. Here migrants 1998 At the end of the year and settled in the twenty years since the new settlers.

as time passed the situation has changed in the dome, But a number of domestic problems, still remained unresolved. ia firmly believe that it is right to go elsewhere, But others have come to the village with his deeds.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked