2019 წლის იანვარში ტურიზმიდან შემოსავალი 5%-ით გაიზარდა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

2019 January income from tourism increased by 5%

<span lang =2019 წლის იანვარში ტურიზმიდან შემოსავალი 5%-ით გაიზარდა" />
Business News Tourist News

2019 January revenue from international travel 164.5 million US dollars, As in the previous year's figure of 8 million more (growth +5%). The "IPN" tourism administration.

They, National Tourism Administration for international visits increased with the number of tourist visits are especially important to increase the share of international tourism and the more profit.

"According to preliminary data of the National Bank: 2018 in revenue from international travel is in Georgia 3,2 billion dollars (growth +18.4%), It 498 million more than in the same period of the previous year.

2018 On I-III quarters of the actual revenue from international travel is 2,571 million dollars (growth +20.5%), It 437 million more than in the same period of the previous year,” – the statement said.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked