2018 წლის IV კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ხელფასმა ბიზნეს სექტორში 1318.7 ლარი შეადგინა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

2018 On the IV quarter of the average salary of employees in the business sector 1318.7 GEL

<span lang =2018 წლის IV კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ხელფასმა ბიზნეს სექტორში 1318.7 ლარი შეადგინა" />
Business News

2018 On the IV quarter of the average salary of employees in the business sector 1318.7 GEL (Annual growth 77.2 Larry).

"Read" reported, According to the professional activities of high salary, scientific and technical activities (2484.9 Larry, Annual growth 0.8 percent), well construction (1968.0 Larry, Annual growth -1.5 percent) in the field of fixed.

2018 In IV quarter, the average monthly salary and the non-financial sector increased compared with the same period last year 38.6 and gels 1012.5 GEL. activities by the relatively high salaries and insurance activities Financial, as well as other types of services in the fields of employees.

Source:http://ghn.ge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked