2018 წელს საქართველოს საგარეო ვალი ნახევარი მილიარდი დოლარით გაიზარდა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

2018 the foreign debt of half a billion dollars

<span lang =2018 წელს საქართველოს საგარეო ვალი ნახევარი მილიარდი დოლარით გაიზარდა" />
Business News

2018 the foreign debt 495 Milne and dollars 2018 year 31 December 17.8 billion dollars. The debt to GDP ratio, It expresses the debt burden, 110% up. 2017 year 31 December, the foreign debt to GDP 114% was, 2013 At the end of 83%.

The total foreign debt, includes both state, as well as private sector debt. 2018 In the government's foreign debt 88 million dollars. 596 million increase in commercial banks' foreign debt. 236 million decline in foreign direct investment in the form of lending.

Table: External debt, million US dollars

Sectors

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Government Sector

4,251

4,191

4,256

4,390

4,678

5,295

5,383

the National Bank

583

339

252

220

201

292

369

Banks

2,469

2,647

2,683

2,957

2,984

3,681

4,277

Direct Investments:
lending

2,785

2,786

3,212

3,188

2,573

2,616

2,380

Other Sectors

3,328

3,471

3,587

4,503

5,445

5,378

5,349

Gross foreign debt

13,415

13,433

13,989

15,259

15,881

17,262

17,758

Source: The National Bank

chart: the foreign debt to GDP

http://forbes.ge/news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked