წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Water use in the state accounting

<span lang =წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვა" />
Other News

,,Water "under Article 41 of the Ministry of Economic Development and the State Department of Statistics 2004 year 3 Order №63 November ,,Water use in the State of the State statistical reporting forms and the submission of instruction on " (Instructions) According to the water facilities are required to use the water reporting forms (Form 04-1-01) submit to the Ministry of Environment and Natural Resources Protection.

Autonomous Republic of the tsqalmosageble objects by the above statistical reporting forms are provided of Environment Protection and Natural Resources Division 2019 year 15 January (Address: Batumi, Grand St.. №124, Contact number: 27 35 91; 27 64 10).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked