წმენდა და გაჯანსაღება: ოთახის 6 მცენარე, რომლებიც გვჭირდება | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

cleaning and recovery: Room 6 plant, who need

<span lang =წმენდა და გაჯანსაღება: ოთახის 6 მცენარე, რომლებიც გვჭირდება" />
Other News

except that, the plants in your home can prettier, He also takes care of your health. Which of these particular plants, and how they do it?

Here, Several options

1. pikusi

it is pleasant, not pretentious and cleans the air of toxic substances, which often include home furniture cleaning products. In irrigated, plant leaf paper towel cleaning needs, in order to bring the maximum benefit.

2. Boston fern

The plant will also cleanse the air of toxic substances, causing headaches, obstruct breathing and tumor cells. winter air combat dryness.

3. Palma drop

plant

perfectly cleans the air from harmful impurities and does not require special care.

4. spatipilumi (woman's happiness)

it cleans the air of toxins. Besides, nation that thinks of fighting. So helpful, If one were to put a pot abazanashi, If there is a window.

5. sansevieria / mother tongue

The plant also cleans the air. sansevieras leaves broth acts, As an analgesic and anti-inflammatory drugs, If his skin daimushavebt. eating the forbidden.

6. pilodendroni

plant, Care with ease – grow in any environment. It cleans the air.

Source: goodhouse.ru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked