წარმოშობით აზერბაიჯანელი, სურვილით ქართველი | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Originally from Azerbaijan, The desire

<span lang =წარმოშობით აზერბაიჯანელი, სურვილით ქართველი" />
Culture Social News

17 On Aziz ganievi region, Azeri-populated regions in. this ethnic minority integration into Georgian society has always had a problem. However,, English-speaking Asian ganievis for, that the future of journalism dreams, Integration is not a problem.

The language barrier has long border between ethnic Georgians and Azerbaijanis. Traditionally, Azeri population of Georgia, basically mono-ethnic society, and lived with each other only in Azeri speaking. the Georgians – Russian.

However, the Azeri Georgians generation ganievi, who wants to change the past. language courses, thanks to the young generation of the already know Georgian. Social media and the Internet in Georgia for more Mother became.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked