წამებით მოკლული ხაშოგის საცოლეს პოლიცია მუდმივად, 24 საათის განმავლობაში დაიცავს | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

tortured and killed by the police constantly khashogis fiancée, 24 hours will

<span lang =წამებით მოკლული ხაშოგის საცოლეს პოლიცია მუდმივად, 24 საათის განმავლობაში დაიცავს" />
Other News

სტამ­ბო­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, სა­უ­დე­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტის, ჯა­მალ ხა­შო­გის სა­ცო­ლეს პო­ლი­ცია მუდ­მი­ვად, 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­ი­ცავს, ინ­ფორ­მა­ცი­ას თურ­ქუ­ლი სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­ა­გენ­ტო Anatolia ავ­რცე­ლებს.

ხა­შო­გი ბო­ლოს 2 ოქ­ტომ­ბერს სტამ­ბოლ­ში ნა­ხეს, სა­უ­დის არა­ბე­თის სა­კონ­სუ­ლო­ში შეს­ვლამ­დე. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა 19 days of denying the journalist's death, However, Prince Mohammed bin Salman government members 2 days ago, khashogi the physical confrontation at the consulate died.

ჟურ­ნა­ლის­ტის სა­ცო­ლე ჰა­ტი­ჩე ჩენ­გი­ზი სტამ­ბოლ­ში დოქ­ტუ­რან­ტუ­რა­ზე სწავ­ლობს.

ჟურ­ნა­ლის­ტის მკვლე­ლო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­სა­ღე­ბად სა­უ­დის არა­ბე­თის სა­კონ­სუ­ლოს­თან სა­ერ­თა­შო­რი­სო მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი დგა­ნან. Those comments have not been made.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked