“ჩემი ქმარი პატარა გოგოებთან მრუშობდა, მაგრამ ყველაფერს შვილების გამო ვითმენდი” | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

“My husband little girls in adultery, But because of all the children endured”

<span lang =“ჩემი ქმარი პატარა გოგოებთან მრუშობდა, მაგრამ ყველაფერს შვილების გამო ვითმენდი”" />
Culture

– Perhaps I can not say, a lot of money corrupts man – Many decent people run the country, who earns and spends the goodness. My husband, which turned out to be terribly sulmdabali, Money has plunged tsumpe. Before that, I was happy, Before you had a modest work, Before my parents bought a small apartment living, Before Rezi decent friends with people. then promoted, Business tsilshi the insertion friend. One day he told me, – new home to house and he showed me gadavideto, we live in now, and I hate that.

– improving living conditions Dissatisfied?

Money and power that earned, decided, his will to live. It turns out that I should have been enough for us, good house that we lived in, We had food and drink, clothing, Cottage, Holidays in Georgia, Abroad… Instead, he was no longer on our side. the longer we here loginshi…

– you had a bad relationship? Did gtsemdat?

– not, But what are the, husband home only to change clothes and to disappear shemoirbens? to ask, sit down, talk to me I, money and leave the door gaikhuravda. Children are no longer interested. children only spoke on the phone with his father.

One day I went to the office. Our friend's wife worked there. told, Rezi office rarely comes, it has a total of other meetings. Since I could not find a husband, I called my sister – I've spoken with him. met. When we entered the cafe, I pirkata, Rezi shvilistola girl with the little boy in tskmutavda. offended invisibly gavipare…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked