უცხოელს, რომელიც საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას ფლობს, მისი დაუმუშავებლობის შემთხვევაში, საჯარიმო სანქციები დაეკისრება | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

alien, Georgia, which owns agricultural land, Its cultivation case, sanctions imposed

<span lang =უცხოელს, რომელიც საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას ფლობს, მისი დაუმუშავებლობის შემთხვევაში, საჯარიმო სანქციები დაეკისრება" />
Other News

an alien or a legal entity registered in Georgia, The dominant foreign partner or a legal entity registered abroad, obligation, agricultural land to ensure. obligation for three consecutive years in the case of non-compliance, They imposed sanctions.

According to the legislative package of, sanction of administrative fine – 500 and the amount of each subsequent hectares of land, 300 Gels, But no more than 20 000 Larisa. And this commitment to the next one and the next year in non-compliance, shall be fined in each subsequent year 1 hectares of agricultural land 700 and the amount of each subsequent hectares of land, 400 Gels, But no more than 30 000 Larisa.

Besides, If a financial institution, The dominant partner is a foreigner or a legal entity registered abroad, The right to property is registered as agricultural land, It was bound to happen, ensure agricultural land alienation of the law coming into force 2 within a year. The default case, He will be fined 1 hectares of agricultural land 500 and the amount of each subsequent hectares of land, 300 Gels, But no more than 50 000 Larisa. And this commitment to the next one and the next year the failure to comply will be fined every year 1 hectares of agricultural land 700 and the amount of each subsequent hectares of land, 400 Gels, But no more than 80 000 Larisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked