ტვინის დამაზიანებელი ყველაზე საშიში ფაქტორები | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

damaging the brain of the most dangerous factors

<span lang =ტვინის დამაზიანებელი ყველაზე საშიში ფაქტორები" />
Science News

smoke, diabetes and high blood pressure is a serious threat to the brain arteries, In this latter situation, the greater impact on brain health, memory and thinking functions.
University of Edinburgh, Professor Simon Cox guidance, 44-from 79 under the age 9772 The person examined. MRI study examined the vascular riskpaktorebsa and brain structural damage to the Union.

dangerous risk factors, scientists have identified the:

• smoke;
• hypertension;
• High levels of cholesterol;
• Diabetes mellitus;
• body weight;
• low elasticity of the blood vessels.

Studies have shown, These factors are directly related to the thinking of the brain responsible for the areas of food

violation of, Brain atrophy in the areas of, As White, as well as the loss of gray matter, It affects memory and thinking functions, rise to dementia, including the development of Alzheimer's disease.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked