ტესტი: რამდენად კარგად ერკვევი ცნობილი მხატვრების შემოქმედებაში? | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

test: How well acquainted with the works of famous artists?

<span lang =ტესტი: რამდენად კარგად ერკვევი ცნობილი მხატვრების შემოქმედებაში?" />
Other News

Take the test and the Test your knowledge of famous artists of all time and interesting information through paintings.

If dreamed მსოფ­ლი­ო­ში აღი­ა­რე­ბუ­ლი უდი­დე­სი მხატ­ვრე­ბის: Van Gogh, კლიმ­ტის, Leonardo da Vinci, Rembrandt or other artists of the largest paintings in their collection, Now you can, fulfill this dream. You get close to the original analogue, რო­მე­ლიც სპე­ცი­ა­ლუ­რად შექ­მნი­ლი უნი­კა­ლუ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ით იბეჭ­დე­ბა მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის ტი­ლო­ზე (Called. The kanvas) and stretched over a wooden frame.

"Weekly Palette” ახა­ლი პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში, the involvement of artists selected times, then wipes them, რომ­ლე­ბიც ეტა­პობ­რი­ვად გახ­დე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ყვე­ლას­თვის მი­სა­ღებ ფა­სად.

The first people's favorite artist was Van Gogh, The next, the artist Leonardo da Vinci. March has become a popular choice for paintings by Claude Monet: “impression / Sunrise”, “Woman with Umbrella”, "Poppies arzhanteis”. wipes available 18 March, newspaper ,,the paper "will be.

Voting continues! Be active, to make you want to stay away from the artist and his works 12 the chosen one. decorative printed canvases safe water paints.

For more information, you can visit the website:
http://www.palitral.ge/mkhatvrebi.html or call: 2 19 60 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked