სტოკჰოლმის არბიტრაჟმა ოჯთ-ს იძულებითი რეალიზაციის პროცესი შეაჩერა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Stockholm arbitration OGT's compulsory sale process stopped

<span lang =სტოკჰოლმის არბიტრაჟმა ოჯთ-ს იძულებითი რეალიზაციის პროცესი შეაჩერა" />
Other News

Tbilisi (BPI) - the government, "the group," the court case to ban the execution of the binding judgment, –
Chamber of Commerce International Court of Arbitration's decision, "the group", General Manager of the media today introduced Agdgomlashvili.

Omega Court decision of the property be sold at auction, However, as stated Agdgomlashvili, of the International Court imposed fees, Legal expenses and London Interbank Offer Index 2% accrued interest for the benefit of compensation Zaza Okuashvili.

"These illegal actions aim from the start was Zaza Okuashvili business and owned independent TV company" Iberia "misappropriation of government by violence.

Despite the real threat of personal, Zaza Okruashvili, corruption and extortion by the lies of the current, also former officials. ended the ruling party declared Zaza Okuashvili support enforcement efforts. Nevertheless, continued deliberate and unlawful attacks Zaza okuashvilsa "Omega Group", - said Agdgomlashvili.

Aghdgomelashvili company in the state of the affected, noted, the enterprise is paralyzed, TV has terminated "Iberia" and unemployed 1 500-people.

"The company was not enough to stop artificially: 2019 year 22 February we received notice from the National Bureau of Enforcement. The letter stated, the court of a binding decision on the basis of "OJT" of the property would be sold at auction.

"Omega Group" Founder, Zaza Okruashvili 22 March of the Stockholm Chamber of Commerce International Court of Arbitration petition, Georgian Court enforced the decision to suspend the execution of the. The Ministry of Justice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked