სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დარგული 100 კედარი და გამწვანების სხვა აქციები, რომლებიც დღეს თბილისისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

School nearby area planted 100 planting cedar and other promotions, Today is very important for the

<span lang =სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დარგული 100 კედარი და გამწვანების სხვა აქციები, რომლებიც დღეს თბილისისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია" />
Other News

თბი­ლის­ში, სა­დაც ჰა­ე­რის და­ბინ­ძუ­რე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, მაქ­სი­მუმს აღ­წევს, Environmental gamtsvenebis stocks more valuable and important. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სა­ხელ­მწი­ფოს აქ­ტი­ვო­ბა, But no less needed by the companies of planting stock, their higher corporate social responsibility indicates.

არ­სე­ბო­ბენ კომ­პა­ნი­ე­ბი, who are well aware of this responsibility and actively participate in the process of planting. მა­გა­ლი­თად, გა­სულ კვი­რას “ნე­ო­გა­ზი” ჩა­ერ­თო აქ­ცი­ა­ში „გა­ამ­წვა­ნე ვარ­კე­თი­ლი“. გამ­წვა­ნე­ბის აქ­ცი­ის ფარ­გლებ­ში 100 footer cedarwood varketili 2nd m / d in the building and surrounding area were planted N23-.

„ნე­ო­გა­ზის“ მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რის სა­ლო­მე ას­ლა­ნი­კაშ­ვი­ლის გან­მარ­ტე­ბით, ხე­ე­ბის დარ­გვა მოხ­და ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, რო­მელ­საც ყო­ველ­დღი­უ­რად სკო­ლის­კენ მი­მა­ვა­ლი ბავ­შვე­ბი გა­დი­ან.

"The road to walk, often have children and I am sure, This whole area is a wonderful resting zone becomes varketili. სწო­რედ ამი­ტომ, სივ­რცის სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია იგეგ­მე­ბა. აქ­ცია „გა­ამ­წვა­ნე ვარ­კე­თი­ლი“ ტარ­დე­ბა ქა­ლაქ თბი­ლი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის საკ­რე­ბუ­ლოს ინი­ცი­ა­ტი­ვით. „ნე­ო­გაზ­მა“ საკ­რე­ბუ­ლოს სა­ჩუქ­რად 100 cedar saplings to, რო­მე­ლიც ერ­თობ­ლი­ვი ძა­ლის­ხმე­ვით და­ირ­გო. დარ­გვის პრო­ცეს­ში ჩვე­ნი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი აქ­ტი­უ­რად იყ­ვნენ ჩარ­თუ­ლე­ბი. Great attention is paid to the selection of tree species. Other coniferous trees unlike cedar easiest gasakharebelia. ამავდრო­უ­ლად, Many oxygen generating wind and has the function of restraining,“ – გან­მარ­ტავს სა­ლო­მე ას­ლა­ნი­კაშ­ვი­ლი.

This was not the first time, When "NEOGAS" involved in the action. რო­გორც კომ­პა­ნი­ა­ში გან­მარ­ტა­ვენ, ისი­ნი ბუ­ნე­ბა­ზე ზრუნ­ვას სა­კუ­თარ სო­ცი­ა­ლურ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბად აღიქ­ვა­მენ. under the slogan "Green is our choice," the company is actively involved in the campaign to restore the forest in Borjomi. For the second year, "NEOGAS" by many hundreds of trees were planted in the Borjomi forest and the process continued in the coming years to. In parallel to this action, დე­და­მი­წის დღეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მომ­ხმა­რე­ბელ­საც მი­ე­ცა შან­სი, contribute to the Borjomi forest recovery process. „ნე­ო­გაზ­მა“ მომ­ხმა­რებ­ლებს სა­ჩუქ­რად გა­დას­ცა სა­სა­ჩუქ­რე ბა­რა­თე­ბი, which were planted and planted trees on their behalf in the Borjomi forest.

The company pays great attention to its own gas stations green and safe environment. "NEOGAS" Make some of the station and continue the process step by step. Notably, the company offers the most environmentally clean and efficient fuel – Compressed natural gas, that other alternative fuels in terms of environmental protection compared to less harmful.

"NEOGAS" One of the main directions to take care of a safe environment. The company is involved in important projects, რო­მელ­თა კონ­ცეფ­ცია მი­მარ­თუ­ლია ეკო­ლო­გი­უ­რი გა­რე­მოს გა­ჯან­სა­ღე­ბის­კენ. It is in this direction, "NEOGAS" another important projects and its stations for electric equipment free elektrosateni developing its network. Users can, free use elektrodamtenebit NEOGAS now 8 სად­გურ­ზე. ქსელ­ში იმარ­თე­ბა ასე­ვე სხვა­დას­ხვა აქ­ცი­ე­ბი, მა­გა­ლი­თად მე­სა­მე პი­რის წი­ნა­შე პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის და­ზღვე­ვის აქ­ცია, ტექ­დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის აქ­ცია, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც „ნე­ო­გა­ზი“ მომ­ხმა­რებ­ლებს ეხ­მა­რე­ბა ტექ­დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის გავ­ლა­ში. "NEOGAS" always cares about the environment and helps users, that they also contribute to the care of the environment,“ – და­ა­მა­ტა სა­ლო­მე ას­ლა­ნი­კაშ­ვილ­მა.

გარ­და გა­რე­მოს დაც­ვი­სა, "NEOGAS" social responsibility in other areas of health and safety, Employees and Society.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked