სკოლებში გამოცდების გაუქმება ნაჩქარევი იყო, სამინისტრო ახლა აპირებს ახალ სისტემაზე გადასვლას, რომელიც ჯერ არ ვიცით როგორი იქნება“ | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Schools Examination cancellation was premature, The Ministry is now going to shift to a new system, who does not know what "

<span lang =სკოლებში გამოცდების გაუქმება ნაჩქარევი იყო, სამინისტრო ახლა აპირებს ახალ სისტემაზე გადასვლას, რომელიც ჯერ არ ვიცით როგორი იქნება“" />
Business News

Planned changes in the education system and popular topics "InterPressNews" TSU Professor, Lado Papava Interviewed.

– Mr. Lado, In recent days, actively considered by Ministry of Education in the field of planned changes, The Ministry announced that. The discussion did not fit the community. Related Parliament held discussions with Minister Mikheil Batiashvili participation.

despite, the Ministry's planned changes in a lot of conflicting opinions expressed, education system, the draft amendment of the many things still remain unclear in terms of, That changes the whole idea of ​​the conversation, you can not create itself changes.

Leaders of the education system is now promising, that soon announce the results of the survey, the basis of which it was decided to implement changes. rule, Prior to that it had to make, Perhaps it would be good. How do you assess the changes in the education system, Batiashvili and others speak with Minister?

– To, that any reform to be successful in the field of, necessary, that it should have the support from the public. This makes it impossible, If the public does not present the details of the reform goals, Be content and tasks for the solution ways and timelines.

To, that any reform to be successful in the field of, necessary, that it should have the support from the public. ეს კი შეუძლებელია თუ საზოგადოებას დეტალურად არ გააცნობენ ამ რეფორმის მიზნებს, Be objectives and content of the solution ways and timelines

of course, elementary logic requires, the Ministry of Education and Science to conduct WEB meetings and discussions with representatives of professional circles, reform their content in a good way "promoted" and then start action.

Unfortunately, This did not happen, leaving the center of attention in the only class, the 11th and 12th grades in exams canceled, while the national exams test skills in the list to be elected to.

Unfortunately, Overall, the education system in the counsels of the changes can not be fully clear, Since the reform document, If there's, not yet available…

It turns out that it turns, This is possible only because fragment, It has conceived of in the context of reform. However,, Unfortunately, Overall, the education system in the counsels of the changes can not be fully clear, Since the reform document, If there's, not yet available…

– Your opinion, The amendments to the objectives of how to realize the reality of, At present, our educational system be established motsemulobatsaa?

– You question is more or less satisfactory answer can not be, სანამ ხელმისაწვდომი არ გახდება რეფორმის ამსახველი პროგრამული დოკუმენტის გაცნობა. it, რომ განათლების და მეცნიერების სისტემაში ბევრი პრობლემაა დაგროვებული, რომ ამ სფეროს ესაჭიროება სერიოზული რეფორმირება, საკამათო ნამდვილად არ არის. მთავარია სწორედ გავიაზროთ თუ რას და რატომ ვაკეთებთ და საიდან უნდა დავიწყოთ.

it, რომ განათლების და მეცნიერების სისტემაში ბევრი პრობლემაა დაგროვებული, it, რომ ამ სფეროს ესაჭიროება სერიოზული რეფორმირება, საკამათო ნამდვილად არ არის. მთავარია სწორად გავიაზროთ ის, თუ რას და რატომ ვაკეთებთ და საიდან უნდა დავიწყოთ

ჩემთვის, როგორც ეკონომისტისთვის, საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ერთადერთი სწორი მოდელია ის, რაც ცნობილია „ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის“ სახელით.

ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა კი ვერ შეიქმნება მეცნიერების და მეცნიერებაზე ორიენტირებული განათლების სისტემის გარეშე. Therefore, განათლების სისტემის რეფორმა დასაწყებია არა საბავშვო ბაღიდან (როგორც ამას ბევრი მიიჩნევს), არამედ მეცნიერებიდან, რომ მეცნიერის პროფესია გახდეს პრესტიჟული, რომ ნიჭიერი ადამიანი თავის მომავალს არა მარტო ბიზნესში, არამედ და უწინარეს ყოვლისა მეცნიერებაში ხედავდეს.

როცა გვეცოდინება თუ როგორი მეცნიერება გვინდა, მერე შედარებით ადვილია იმის განსაზღვრა თუ როგორი უნდა იყოს უმაღლესი განათლება, Therefore – საშუალო და პროფესიული განათლება და ბოლოს, როგორი უნდა იყოს საბავშვო ბაღი

როცა გვეცოდინება თუ როგორი მეცნიერება გვინდა, მერე შედარებით ადვილია იმის განსაზღვრა, თუ როგორი უნდა იყოს უმაღლესი განათლება, Therefore, საშუალო და პროფესიული განათლება, დაბოლოს, როგორი უნდა იყოს საბავშვო ბაღი.

აქვე მინდა რჩევის სახით მივმართო საქართველოს მთავრობას, რომ მეცნიერება არ არის განათლების მეხუთე საფეხური, როგორც ეს სამთავრობო პროგრამაში წერია და როგორც ამას ხმამაღლა ხაზს უსვამს მთავრობის ზოგიერთი წევრი.

როცა ალბერტ აინშტაინმა შექმნა ფარდობითობის თეორია, ეს იყო სამეცნიერო აღმოჩენა და არა განათლების რომელიღაც საფეხური, ხოლო ამ თეორიის სწავლება კი უკვე განათლების ნაწილია.

გასაგებია, რომ სიახლეებზე სულ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული, მაგრამ მაინც რჩება შთაბეჭდილება, რომ აშკარად არათანმიმდევრულად გამოიყურება მიდგომები. rather, ჩვენი პრობლემა ისაა, რომ მთლიანობაში არ გვაქვს განსაზღრული როგორი საგანმანათლებლო სისტემა გვინდა რომ გვქონდეს.

more, უხეშად რომ ვთქვათ, არ გვაქვს გააზრებული სკოლას საბოლოო ჯამში სავარაუდოდ როგორი „პროდუქტის გამოშვება“ ევალება. ეს რომ იქნება განსაზღრული, ამას უნდა დაექვემდებაროს ამ მიმართულებით შემდგომ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება.

possibly, ბევრი საკამათო აზრი გამოვთქვი, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ განცდა, რომ განათლების სამინისტრომ ზუსტად იცის როგორი უნდა ჰქონდეს ქვეყანას საგანმანათლებლო სისტემა?

– because of, რომ თითოეული ჩვენთაგანი დაკავშირებულია განათლების სისტემასთან იმის გამო, რომ თავად და ან ოჯახის წევრები არიან ან იყვნენ მოსწავლეები თუ სტუდენტები, პრაქტიკულად ყველას აქვს იმის განცდა, რომ განათლების ექსპერტია და მასზე უკეთ შესაძლოა ვერც ვერავინ მოიძებნოს, ვინც იცის ამ სისტემის გაუმჯობესების უმთავრესი გზა.

კაცს, რომელსაც ცხოვრებაში სტატია, – არ ვამბობ მონოგრაფია, – არ დაუწერია, კონფერენციაზე მოხსენება არ გაუკეთებია, სახელმძღვანელო არ შეუქმნია და სტუდენტებისთვის ლექცია არ წაუკითხავს, ხოლო სკოლაში გაკვეთილი არ ჩაუტარებია, არ უნდა მოსთხოვო განათლებისა და მეცნიერების სფეროს რეფორმირების პროექტის მომზადება

ნამდვილი ექსპერტები კი მხოლოდ მეცნიერები, პროფესორები, მასწავლებლები არიან ანუ მხოლოდ ისინი, ვისაც ცოდნა შეუქმნია და ცოდნა გადაუცია. კაცს, რომელსაც ცხოვრებაში სტატია, – არ ვამბობ მონოგრაფია, – არ დაუწერია, კონფერენციაზე მოხსენება არ გაუკეთებია, სახელმძღვანელო არ შეუქმნია და სტუდენტებისთვის ლექცია არ წაუკითხავს, ხოლო სკოლაში გაკვეთილი არ ჩაუტარებია, არ უნდა მოსთხოვო განათლებისა და მეცნიერების სფეროს რეფორმირების პროექტის მომზადება

Despite this, აშკარად გამოკვეთილი პოზიტივია, რომ როგორც იქნა ქვეყანას ჰყავს ისეთი პრემიერ-მინისტრი, რომლის ლექსიკაშიც გაჩნდა სიტყვა „მეცნიერება“. ბატონი მამუკა დამოუკიდებლობა აღდგენილ საქართველოს მთავრობებში იმ იშვიათობას წარმოადგენს, რომელმაც ხმამაღლა აღიარა, Development of the main road running through the education and science. We welcome the fact, რომ განათლების და მეცნიერების სფეროში გვყავს მინისტრი Mikheil Batiashvili სახით, Science has begun to talk about the prioritization. Recall, that his predecessors, are not about science tsamotsdebodat…

ბატონი Bakhtadze ხაზგასმით აღნიშნავს, that we should go back to the level of education and science funding, When this funding will be of Gross Domestic Product 10-11 percent. Now, the government is formed, თუ ეს დაფინანსება როგორ იქნება ეფექტიანად დახარჯული განათლებისა და მეცნიერების განვითარებაზე.

ამ დღეებში ვსტუმრობდი გურიის ორი სოფლის საჯარო სკოლებს და ორივეგან მათემატიკის და ფიზიკის მასწავლებლებმა შემომჩივლეს, რომ მე-11 და მე-12 კლასების მოსწავლეებმა მას შემდეგ, რაც გაიგეს გამოცდების გაუქმების შესახებ, ამ საგნების ჯეროვან დონეზე სწავლა შეწყვიტეს

for example, ჩემთვის გაუგებარია თუ რატომ უნდა აშენდეს დიდ დიღომში განათლების და მეცნიერების ქალაქი. განა თბილისი, რომელშიც თამოყრილია არაერთი სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტი, მრავალი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, თავად არ არის განათლების და მეცნიერების ქალაქი?

რატომ უნდა დაიხარჯოს კოლოსალური თანხები ისედაც განათლების და მეცნიერების ქალაქ თბილისის შიგნით პაწაწინა „განათლების და მეცნიერების ქალაქის“ მშენებლობაზე?

სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს ესაჭიროება სახელწმიფოს მხრიდან დაფინანსება, რომ ჰქონდეთ გარემონტებული ლაბორატორიები და სათანადო ტექნიკური აღჭურვილობა თანამედროვე სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლად.

თუ პრემიერ-მინისტრის მიერ დაპირებული დაფინანსება წარიმართება ამ უნივერსიტეტების და ინსტიტუტების გასაძლიერებლად, მაშინ შედეგი ნამდვილად გვექნება, განსხვავებით იმისგან, რაც მოსალოდნელია ოდესღაც მივიღოთ თბილისში, დიდ დიღომში ასაშენებელი ე.წ. „განათლების და მეცნიერების ქალაქიდან“.

სხვისი არ ვიცი და ვერანაირად ვერ აღვიქვი სკოლებში გამოცდების გაუქმება. ვერც ის, რომ ნაწილობრივ უქმდება გამოცდები უნარებში. I am sure, ბევრი უმაღლესი სასაწვლებელი, რომელსაც უნდა უნარიანი სტუდენტები ჰყავდეს, მათ სასაწავლებელში მოხვედრის მსურველებს უნარებში გამოცდას აუცილებლად ჩააბარებინებენ.

თქვენ როგორ შეაფასებდით ერთი მხრივ სკოლებში გამოცდების გაუქმებას, ხოლო მეორე მხრივ უნარებში გამოცდების ნაწილობრივ გაუქმებას?

განათლების და მეცნიერების მინისტრმა სამართლიანად აღნიშნა, რომ განათლების სისტემა ორიენტირებული უნდა იყოს ცოდნის მიღებაზე და არა გამოცდების ჩაბარებაზე.

Clearly, რომ სამინისტროს ჯერ უნდა შეეცვალა სასკოლო განათლების სისტემის ორიენტირებულობა და მხოლოდ შემდეგ, ისიც ამ ცვლილების წარმატების შემთხვევაში, უნდა გაეუქმებინა ხსენებული გამოცდები

ძნელია ამ პოზიციას არ დაეთანხმო, მაგრამ ის ვინც დღეს მე-11 და მე-12 კლასებშია, მათ განათლება, ხომ ამ ახალი პრინციპის საფუძველზე არ მიუღია? ისინი ხომ გამოცდებზე იყვნენ ორიენტირებულები? გამოვიდა, რომ განათლების სისტემის ორიენტირებულობა ჯერ არ შეგვიცვლია ისე გავაუქმეთ სკოლის გამოსაშვები ერთიანი გამოცდები.

ამ დღეებში ვსტუმრობდი გურიის ორი სოფლის საჯარო სკოლებს, და ორივეგან მათემატიკის და ფიზიკის მსაწავლებლებმა შემომჩივლეს, რომ მე-11 და მე-12 კლასების მოსწავლეებმა მას შემდეგ, რაც გაიგეს გამოცდების გაუქმების შესახებ შეწყვიტეს ამ საგნების ჯეროვან დონეზე სწავლა.

Clearly, რომ სამინისტროს ჯერ უნდა შეეცვალა სასკოლო განათლების სისტემის ორიენტირებულობა და მხოლოდ შემდეგ, ისიც ამ ცვლილების წარმატების შემთხვევაში უნდა გაეუქმებინა ხსენებული გამოცდები.

უნარებში გამოცდას რაც შეეხება, მე მათ უნივერსიტეტების ასარჩევად კი არ გადავიტანდი, არამედ მე-12 კლასებში სავალდებულო ყოველდღიურ გაკვეთილებს შემოვიღებდი, რათა მოსწავლეებს ჰქონოდათ საშუალება ევარჯიშათ უნარების გამოცდებისათვის

მე იმ თაობას მივეკუთვნები, რომლიც ყოველწლიურად აბარებდა გამოცდებს მე-4 კლასიდან დაწყებული ასპირანტურის ჩათვლით. გამოცდისთვის მომზადება ხელს უწყობს წლის განმავლობაში ნასწავლი მასალის სისტემატიზაციას, რაც მხოლოდ და მხოლოდ დადებითია.

of course, გამოცდა სტრესთან არის დაკავშირებული, მაგრამ განა ცხოვრება სტრესებისგან თავისუფალია? თუ ბავშვი სწორედ იქნება აღზრდილი, გამოცდის ინსტიტუტი გაუადვილებს მას მომავალში სტრესთან განმკლავებას.

In any case, მრჩება შთაბეჭდილება, რომ სკოლებში გამოცდების გაუქმება აშკარად ნაჩქარევი იყო, რადგანაც სამინისტრო მხოლოდ ახლა აპირებს სასკოლო განათლების ახალ სისტემაზე გადასვლის დაწყებას, რომელიც ჯერ არც კი ვიცით როგორი უნდა იყოს

უკეთესი იქნებოდა მომხდარიყო სკოლის დამამთავრებელი და უმაღლესში მისაღები ერთიანი ეროვნული გამოცდების გაერთიანება

უნარებში გამოცდას რაც შეეხება, მე მათ უნივერსიტეტების ასარჩევად კი არ გადავიტანდი, არამედ მე-12 კლასებში სავალდებულო ყოველდღიურ გაკვეთილებს შემოვიღებდი, რათა მოსწავლეებს ჰქონოდათ საშუალება ევარჯიშათ უნარების გამოცდებისათვის. მაშინ სოფლის ბავშვები ნამდვილად არ იქნებოდნენ დაჩაგრულები ქალაქელ, განსაკუთრებით კი თბილისელ ბავშვებთან შედარებით, because of, რომ რეპეტიტორებამდე ხელი არ მიუწვდებათ

დღეს ბევრი აკრიტიკებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. გასაგებია, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები სრულყოფილებისაგან შესაძლოა შორსაც კი იყო, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ სწორედ მისი საშუალებით ბევრს რამეს დაესვა წერტილი ჩვენს ქვეყანაში.

მხედველობაში მაქვს კორუფცია სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღებ გამოცდებზე. In fact, მივიღეთ თაობა, რომელმაც არაფერი იცის იმაზე, თუ რა ხდებოდა ამ სფეროში კორუფციის თვალსაზრისით.

I had no idea, მოსწავლეების ცოდნის დონის შეფასება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საშუალებით რომ უნდა ხდებოდეს, ამას ვინმე ეჭვის ქვეშ დააყენებდა. თქვენ ამ თემაზე მსჯელობა როგორ აღიქვით?

რადგანაც სკოლის ნიშანს არსებითად ეკარგება მნიშვნელობა, ამიტომ არა მგონია, რომ კორუფცია დაბრუნდეს სკოლებში. However,, This topic is very sensitive and it requires a serious analysis.

– How likely, If the students' awareness of the entrants and the high schools and universities to move, It is these institutions will lead to corruption?

– In my opinion it would be better for the final year of school and university entrance exams unified national union.

Many of the most important for me is one of the state funding to universities and research institutes. დაფინანსების ვაუჩერული სისტემა ვერანაირად ვერ შეუწყობს ხელს უნივერსიტეტების მდგრად განვითარებას

then, ახალგაზრდა უმაღლესში მოეწყობოდა იმ ნიშნებით, რითაც დაამთავრებდა სკოლას. ამით სკოლის ავტორიტეტსაც ავამაღლებდით და დავაახლოებდით უნივერსიტეტებთან.

საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში ზუგდიდის მე-6 სკოლის დირექტორის ქალბატონ კერზაიას გარდაცვლების ფაქტთან დაკავშირებით მინისტრის განმარტებებზე ოპოზიციის რეაქცია საკმაოდ მწვავე იყო. თქვენზე რა შთაბეჭდილება დატოვა ამ საკითხზე ოპოზიციისა და ხელისუფლების კამათმა?

ჩემი ღრმა რწმენით, დღევანდელი მთავრობისთვის პრესტიჟის საქმეა გამოიძიოს თუ სინამდვილეში რატომ, რა მიზეზით გარდაიცვალა ზუგდიდის მე-6 სკოლის დირექტორი და დასასჯელი კანონის შესაბამისად დასაჯოს!

პარლამენტში გამოსვლისას მინისტრ მიხეილ ბატიაშვილს არაერთი კითხვა დაუსვეს. შესაძლოა ვცდებოდე, მაგრამ პასუხებს დამაჯერებლობის განცდა აშკარად არ დაუტოვებია.

ოპონენტებმა მინისტრს ბევრი რამ ურჩიეს, ბევრი რამაც გააპროტესტეს, მაგრამ არა ვარ დარწმუნებული, რომ იგი რომელიმე მათგანს გაითვალისწინებს.

როგორც ამ სფეროში კარგად ჩახედული ადამიანი, დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით თქვენ რას ურჩევდით ხელისუფლებას და განათლების სისტემაში ცვლილებების ავტორებს?

– Many of the most important for me is one of the state funding to universities and research institutes. დაფინანსების ვაუჩერული სისტემა ვერანაირად ვერ შეუწყობს ხელს უნივერსიტეტების მდგრად განვითარებას.

Firstly, ვაუჩერის გზით უნივერსიტეტის მიერ ერთ სტუდენტზე მიღებული 2250 ლარი უკვე კარგა ხანია ლარის გაუფასურების გამო საკმარისი არ არის.

for example, ფიზიკოსის, ქიმიკოსის, ბიოლოგის, თუ ექიმის მოსამზადებლად, ხოლო თუ ვაუჩერის ღირებულებას ადეკვატურ დონემდე გავზრდით, მაშინ ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო მშობლებს, რომელთა ბავშვებმაც სხვადასხვა მიზეზთა გამო ვერ მოიპოვა 100 პროცენტიანი დაფინანსება, ძალიან გაუჭირდებათ შვილების უნივერსიტეტებში სწავლის ხარჯების დაფარვა.

ნუ დაგვავიწყდება, რომ დღესაც ძალიან უჭირთ 2250 ლარის გადახდა, რის გამოც არაერთმა სტუდენტმა სტუდენტის სტატუსი შეიჩერა. Second, – ვაუჩერული დაფინასების პირობებში უნივერსიტეტი არ არის დაინტერესებული ვაუჩერის მქონე, მაგრამ ზარმაცი სტუდენტი გარიცხოს, რადგანაც მაშინ დაფინანსება შეუმცირდება

it's important, რომ პრემიერ-მინისტრი და განათლების და მეცნიერების მინისტრი ალაპარაკდნენ განათლების და მეცნიერების პრიორიტეტულობაზე. ახლა მთავარია გარშემო შემოიკრიბონ შესაბამისი სპეციალისტები, რომ შეცდომები თავიდან იქნას აცილებული

Called. უფასო ფაკულტეტები იყო შუალედური ნაბიჯი, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“ გადადგა უნივერსიტეტების ბაზური დაფინანსების გზაზე. Instead of, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უფასო გამხდარიყო ყველა და არა ზოგიერთი ფაკულტეტი, სადაც სწავლება მიდის სახელმწიფო ენაზე. as, ეს მაგალითად, არის ჩეხეთში, სადაც სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ფასიანია მხოლოდ უცხო ენაზე განათლების მიღება). დღეს სამინისტრო საუბრობს ამ უფასო ფაკულტეტების სისტემის გაუქმებაზე და მხოლოდ ვაუჩერული სისტემის დატოვებაზე.

მინდა საქართველოს მთავრობას შევახსენო, 2018 year 14 ივლისს მან გამოაქვეყნა სამთავრობო პროგრამა „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ (http://gov.ge/files/68_67099_111823_2018-2020.pdf), რის საფუძველზეც მან მიიღო საქართველოს პარლამენტის ნდობა.

ამ პროგრამაში 42-ე გვერდზე ვკითხულობთ, რომ „დაინერგება უნივერსიტეტების საბაზო დაფინანსების მოდელი, რომლის ფარგლებშიც ხელი შეეწყობა უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მჭიდრო კავშირს“. ვაუჩერული დაფინანსება კი აშკარად არ არის საბაზო დაფინანსების მოდელი.

დაბოლოს, მიუხედავად შეცდომებისა, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ პრემიერ-მინისტრი და განათლების და მეცნიერების მინისტრი ალაპარაკდნენ განათლების და მეცნიერების პრიორიტეტულობაზე. ახლა მთავარია გარშემო შემოიკრიბონ შესაბამისი სპეციალისტები, რომ შეცდომები თავიდან იქნეს აცილებული.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked