სახიფათო სიმპტომების სია, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

List of dangerous symptoms, that everyone should know

<span lang =სახიფათო სიმპტომების სია, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს" />
Other News

According to statistics, A high percentage of deaths from heart related problems are the result of. The risk increases 60 years, diabetic and overweight people. However,, to improve the situation can be tricky and time signals correctly guessing.

The most common symptoms: chest discomfort, pain, will be transferred to the left hand. The classic signs of a heart attack. but also can occur cough pink or light-colored phlegm.

Dizziness, disorientation, shortness of breath – All this is the result of poor performance of the heart. The body can no longer perform their functions and fabrics suffering oxygen deficiency.

significant symptom

swelling of the feet, It also speaks to the heart of the wrong work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked