საქართველო გლობალური ინოვაციების ინდექსში დაწინაურდა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Georgia took the lead in the Global Innovation Index

<span lang =საქართველო გლობალური ინოვაციების ინდექსში დაწინაურდა" />
Other News

Georgia took the lead in the Global Innovation Index and the 59 th place in the world ranking.

of 100 rating points to 35.05 meters. region of Georgia sixth place.

compared to last year, indicator of 9 coefficient is improved.

Rating the world's GII- 126 the innovation measures 80 Through different criteria. The countries of the world GDP and 96.3% of the form. კრიტერიუმებს შორისაა პოლიტიკური გარემო, Education, infrastructure and business environment.

The best result of the criteria institutions have, – 100 scores from 71.9 points and 39 th place in the world. these criteria are united in the political environment, regulations and the impact on the business environment.

The worst result of the "business sophistication" (Business sophistication) კრიტერიუმში მიიღო, – 25.7 ქულით ქვეყანა 91-ე ადგილზეა. მიზეზი კი შემდეგია: აღნიშნული კრიტერიუმი ზომავს ერთის მხრივ სამუშაო ძალის შესაძლებლობებს, მეორეს მხრივ კი იმას, თუ რამდენად ხდება კომპანიების მხრიდან თანამშრომელთა გადამზადება. ამ ქვეკრიტერიუმით საქართველო მსოფლიოში 88-ე ადგილზეა, რადგან ფირმების მხოლოდ 10.5% სთავაზობს თანამშრომლებს გადამზადებას. 105-ე ადგილზეა საქართველო სასწავლებლებისა და სხვადასხვა სექტორების კოლაბორაციის კრიტერიუმში სამეცნიერო მიმართულებით. 82-ე ადგილზეა საქართველო ქვეკრიტერიუმში, რომელიც ინტელექტუალური საკუთრების მაჩვენებელს ასახავს მთლიან სავაჭრო ბრუნვაში. საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების გადასახადები მთლიანი ვაჭრობის მხოლოდ 0.2%-სშეადგენს. Called. ICT სერვისების იმპორტის ქვეკრიტერიუმში კი საქართველო 86-ე ადგილზეა.

ადამიანური კაპიტალის კრიტერიუმში საქართველო 100 სარეიტინგო ქულიდან 30-ის მფლობელია და ის 67-ე ადგილზეა. ინფრასტრუქტურის კომპონენტში ქვეყანას 41 ქულა აქვს და მსოფლიოში 71-ე ადგილს იკავებს.

მსოფლიოს ყველაზე ინოვაციური ქვეყანა კი შვეიცარია გახდა, მას ნიდერლანდების სამეფო და შვედეთი მოსდევს.

საქართველო გლობალური ინოვაციების ინდექსში გასულ წელს 4 საფეხურით ჩამოქვეითდა, თუმცა მანამდე ზედიზედ 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის პოზიცია უმჯობესდებოდა.

გლობალური ინოვაციების ინდექსი 2012 წლიდან ქვეყნდება. Its purpose, innovation in the direction of the world trends reveal. It also tries to show and reveal the mechanisms, through which can be long-term growth, productivity and job growth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked