საქართველოში გამოშვებული საგადახდო ბარათების რაოდენობა შემცირდა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Georgia reduced the number of payment cards issued

<span lang =საქართველოში გამოშვებული საგადახდო ბარათების რაოდენობა შემცირდა" />
Business News

Credit cards in the last few years has decreased for the first time.

Georgia's commercial banks reduced the number of payment cards issued. National Bank, IV quarter of last year, the number of cards issued annually by 18%, Quarterly and even decreased by 2% and 7.4 million.

Cards issued to the largest share coming from the Master Card- – The total volume 56%, It is followed by VISA 26% higher and Local 9%. The total volume 8% come on UPI-, while remaining 1% Even the AmEx-.

During the reporting period decreased as a debit, as well as the credit card rate. In particular, credit cards decreased by 3% per annum, sadebetosi while the 19%. It should be noted, that credit cards last 3 decreased for the first time in years.

all 2018 years was carried out in Georgian cards 242 Operation Chart million 23.6 billion. Out of this number 72% and the amount of 29% is the trade service facilities are located in Poe- terminals, and the rest (28% and 71% Accordingly) a cash withdrawal transactions from ATMs and POS provider- terminals.

Previous (2017) In the fourth quarter, compared with a trade / service facilities in payment transactions increased by 51% in volume and by 61% for amounts. As for the cash withdrawal transactions, The number has increased by 9% and amount to 11%.
traditionally maintained a growing trend of Internet payments. IV quarter of total Georgian cards performed 14 Internet-million payout; Chart 857 million.

2017 In IV quarter of internet-payments increased by 144% and 161% of the amount.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked