საავიაციო ქარხანა გაფიცულ თანამშრომლებს ალტერნატიული სამუშაო ძალით ანაცვლებს | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Aircraft Factory Employees alternative work force replaces

<span lang =საავიაციო ქარხანა გაფიცულ თანამშრომლებს ალტერნატიული სამუშაო ძალით ანაცვლებს" />
Social News

after that, It negotiated with the administration failed, Aviation Factory has more than 100 employees went on strike to demand the return of increased salaries and bonus system.

processes involved in the trade unions and Mediation Service. The strikers claim, If the authorities meet their demands for the production process will not go back.

"TAM" Executive Director, enterprise employees have the right to strike, However, their priority production process alive, The company has already started to provide them with an alternative replacement work force.

"My priority is the production process alive. We can not stop the process of production, Accordingly, There are shots of the professionals in Georgia, that this strike period will be replaced by people strike.

Enterprise Employees Administration, that they are substituting alternative work force, do not believe. they say, The process is stopped and that the industry will not return to their jobs, until "TAM" wage increases and bonus system shemighebis decision.

"He, the enterprise did not stop, This is a lie. According to that, Our specialty is that it is quite difficult, responsible, so can not be easily replaced. Here you need to have a very long experience in working with, that any responsible position Gandhi ", – George said aviators gedamiski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked