რომელ ქვეყანაში ცხოვრობენ ყველაზე დიდხანს | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Befana longest

<span lang =რომელ ქვეყანაში ცხოვრობენ ყველაზე დიდხანს" />
Science News

Scientists say, that our planet in some regions much more than people will live long lives, than the rest of the. 100 first-year residents, according to the firm holds Japan. Today, lives in Japan 50 More than a thousand people, whose age 100 over the age of. China stands out as well as the life expectancy of the residents, Tibet, Sardinia island and mountainous region.

One hypothesis, Longevity Secret mentioned regions associated with the peculiarities of food. healthy, natural food things by. Another hypothesis states that the, All this is mentioned in a locked house of culture, Accordingly, these regions c

from other areas “Genetic material does not flow”, So the population is maintained as much as possible in the frequency of genes, who is responsible for longevity.

hypotheses to compete no matter, Nor does, Which mivemkhrobit, The most important facts and statistics Longevity distinctive regions' experts say.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked