როდის დაიწყება სკოლებში საგაზაფხულო არდადეგები და რომელ დღეებში დაისვენებენ ბაღის აღსაზრდელები | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

When did you start in the spring holidays and rest days kindergardens

<span lang =როდის დაიწყება სკოლებში საგაზაფხულო არდადეგები და რომელ დღეებში დაისვენებენ ბაღის აღსაზრდელები" />
Social News

ხან­გრძლი­ვი, თით­ქმის ერ­თთვი­ა­ნი ზამ­თრის არ­და­დე­გე­ბის შემ­დეგ, Public school students will soon begin spring break. As the sun AMBEBI.GE- education, მეც­ნი­ე­რე­ბის, Culture and Sports Ministry found out, Changes in either the spring holidays and for students during the week of 8 to 15 მარ­ტის ჩათ­ვლით და­ის­ვე­ნე­ბენ.

თუმ­ცა, სა­გა­ზა­ფხუ­ლო არ­და­დე­გე­ბის შემ­დეგ მოს­წავ­ლე­ებს დას­ვე­ნე­ბა აპ­რი­ლის თვე­შიც – 4 days will. Traditionally, the holidays will be Friday and Easter Monday, შე­სა­ბა­მი­სად მოს­წავ­ლე­ე­ბი 26-29 აპ­რი­ლის ჩათ­ვლით, სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცე­სის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბი­ან.

რაც შე­ე­ხე­ბა ზა­ფხუ­ლის არ­და­დე­გებს, გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტრო­ში AMBEBI.GE-ს გა­ნუ­ცხა­დეს რომ, ამ ეტაპ­ზე მოქ­მედ ბრძა­ნე­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ტა­ნი­ლი არ არის. შე­სა­ბა­მი­სად, ზა­ფხუ­ლის არ­და­დე­გე­ბი 15 ივ­ნი­სი­დან 15 სექ­ტემ­ბრამ­დე გა­ნი­სა­ზღვრა. იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ 15 ივ­ნი­სი დას­ვე­ნე­ბის დღეს ემ­თხვე­ვა, სას­წავ­ლო წელი 15 ივ­ნი­სის წინა პა­რას­კევს დას­რულ­დე­ბა.

წელ­საც გან­სხვა­ვე­ბუ­ლად და­ი­წყე­ბა ზა­ფხუ­ლის არ­და­დე­გე­ბი პირ­ვე­ლი და მე­თორ­მე­ტე კლა­სე­ლე­ბის­თვის. პირ­ვე­ლი კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბი სწავ­ლას 27 მა­ისს და­ას­რუ­ლე­ბენ, ხოლო და­მამ­თავ­რე­ბე­ლი კლა­სის­თვის ბოლო ზარი 20 მა­ისს და­ი­რე­კე­ბა. თუ აღ­ნიშ­ნუ­ლი თა­რი­ღე­ბი ემ­თხვე­ვა უქმე ან დას­ვე­ნე­ბის დღეს, სას­წავ­ლო წელი პირ­ვე­ლი კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბი­სათ­ვის დას­რულ­დე­ბა 27 მა­ი­სამ­დე ბოლო სა­მუ­შაო დღეს, ხოლო და­მამ­თავ­რე­ბე­ლი კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თვის 20 მა­ი­სამ­დე ბოლო სა­მუ­შაო დღეს.

რაც შე­ე­ხე­ბა ბაგა-ბა­ღებს, რო­გორც AMBEBI.GE-ს თბი­ლი­სის ბაგა-ბა­ღე­ბის სა­ა­გენ­ტო­ში გა­ნუ­ცხა­დეს, სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზრდის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში სა­გა­ზა­ფხუ­ლო არ­და­დე­გე­ბი არ იქ­ნე­ბა. პა­ტა­რე­ბი მხო­ლოდ აღ­დგო­მის დღე­სას­წა­ულ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ უქმე დღე­ებ­ში და­ის­ვე­ნე­ბენ ანუ 26-დან 29 აპ­რი­ლის ჩათ­ვლით.

სა­გა­ზა­ფხუ­ლო არ­და­დე­გე­ბი ბა­ღებ­ში არ გვაქვს. და­ვის­ვე­ნებთ მხო­ლოდ იმ უქმე დღე­ებ­ში, რო­მე­ლიც აღ­დგო­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით არ­სე­ბობს. რაც შე­ე­ხე­ბა ზა­ფხუ­ლის დას­ვე­ნე­ბასპა­ტა­რე­ბის­თვის ბაღი ივ­ნი­სის ბო­ლომ­დე გაგ­რძელ­დე­ბა (ზუს­ტი თა­რი­ღი ჯერ გან­სა­ზღვრუ­ლი არ არის) ივ­ლი­სის თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში კი 40 სა­ზა­ფხუ­ლო ბაღი იფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს” – გა­ნუ­ცხა­დეს AMBEBI.GE-ს თბი­ლი­სის ბაგა-ბა­ღე­ბის სა­ა­გენ­ტო­ში.

სა­გა­ზა­ფხუ­ლო არ­და­დე­გე­ბი სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თვის 2017 წელს მი­ნის­ტრმა ალექ­სან­დრე ჯე­ჯე­ლა­ვამ და­ა­წე­სა.

ჩვენ რა­ღაც მო­მენ­ტში დაგ­ვა­ვი­წყდა, რომ ბავ­შვე­ბი ჯან­მრთე­ლე­ბი თუ არ იქ­ნე­ბი­ან, ფი­ზი­კა და ქი­მია არ უშ­ვე­ლით. მარ­ტში ჩვენს ბავ­შვებს და მათ ოჯა­ხებს ექ­ნე­ბათ სა­შუ­ა­ლე­ბა ზამ­თრის კუ­რორ­ტებ­სა და სხვა კუ­რორ­ტებ­ზე და­ის­ვე­ნონ, ჯან­მრთე­ლო­ბას მი­ხე­დონ” – ამ­ბობ­და 2017 წლის მარ­ტში მა­შინ­დე­ლი მი­ნის­ტრი.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked