როგორ სელფს გადაიღებდა დავით აღმაშენებელი დიდგორის ბრძოლის წინ – “ისტორიული სელფები”, რომლებმაც “ფეისბუქი” აალაპარაკა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

How self will take on David didgoris ago – “Historical self”, who “Facebook” confused

<span lang =როგორ სელფს გადაიღებდა დავით აღმაშენებელი დიდგორის ბრძოლის წინ – “ისტორიული სელფები”, რომლებმაც “ფეისბუქი” აალაპარაკა" />
Other News

ალ­ბათ, იშ­ვი­ა­თად მო­ი­ძებ­ნე­ბა ადა­მი­ა­ნი, Selfie one which still did not stop. “self” Did a lot of 21st century considers Senad, თუმ­ცა ოდეს­მე გი­ფიქ­რი­ათ, რო­გორ “სელ­ფებს” გა­და­ი­ღებ­დნენ ჩვე­ნი წი­ნაპ­რე­ბი? Apparently, I thought someone has been successfully carried out and.

Several days “ფე­ის­ბუქ­ზე” გა­მოჩ­ნდა გვერ­დი “ის­ტო­რი­უ­ლი Sელ­ფე­რი”, სა­დაც სა­ინ­ტე­რე­სო “სელ­ფებს” წა­ა­წყდე­ბით. მი­ნა­წე­რე­ბით ად­ვი­ლად გა­მო­იც­ნობთ და­ხა­ტულ პერ­სო­ნებს – და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბელს, Shota Rustaveli, ვახ­ტანგ გორ­გა­სალს, Sherif king and other historical figures, რომ­ლე­ბიც მათ­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბელ გა­რე­მო­ში “are self”.

 

Another self and his signature – “this place called Tiflis!”, ად­ვი­ლად მიხ­ვდე­ბით, რო­მე­ლი მე­ფეა “The video” khokhbisa and waterfall background. of course, ვახ­ტანგ გორ­გა­სა­ლი.

special resonance field from self didgoris, რო­მელ­საც და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი “gets”. photo has a postscript: “”1121 Year, 11 აგ­ვის­ტო. Great Victory Day Tomorrow!”

 

The historical self netizen in great agitation. ყვე­ლას აინ­ტე­რე­სებს, Who are the kings and other famous historical figures behind the FSLN. each sharing hundreds of self and comments:

“at the same time funny and metireba… Our great kings”

“Who creates this miracle?”

“Who is the author, მშვე­ნი­ე­რი შეს­რუ­ლე­ბაა!”

“მთე­ლი სა­მე­გობ­რო ვმსჯე­ლობთ, რო­მე­ლი სელ­ფი იქ­ნე­ბა შემ­დე­გი. What has come, ხალ­ხმა მე­ფე­ებ­ზე სა­უ­ბა­რი და­ი­წყო ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში!”

“This is not self, I do not know what happened centuries ago?!” – წე­რენ ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი კო­მენ­ტა­რებ­ში. თუმ­ცა, პო­ზი­ტი­უ­რი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბის გარ­და, “Facebook-users of the self and the blasphemy of, the Georgian kings and saints “I do not deserve”.

All historical self is the end of the hashtag: #ikitkhesakartvelosistoria and # kartvelimepeebi. Apparently, Site creators of Internet users to examine the history of calling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked