როგორ გავიუმჯობესოთ ნივთიერებათა ცვლა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

How to Improve Your metabolism

<span lang =როგორ გავიუმჯობესოთ ნივთიერებათა ცვლა" />
Science News
rosemary – Aromatic plants, From ancient times to the magical properties of Train. It protects people from the nightmares of the night. Shakespeare's time, the bride's bouquet will atvsebdnen rosemary – powerful symbol of love and devotion. If you remember, Shakespeare “Hamlet” Ofelia brother rosemary branches to enhance memory and spirituality.

Queen Elizabeth and Rosemary revmatizmsa treated Podagras. Polish kings, he enjoyed the rejuvenation.
It turned out, that is capable of rosemary, extra kilogram liberate. 10 Rosemary grams daily quota half contains iron. It can help to greasy lunches Recycling. improves metabolism. Its essential oil

explained fatigue.

Rosemarie tea prepared their weight. It relieves fatigue, reduce the appearance of cellulite and improve lymph circulation.
need:

  • 1 tablespoon of fresh or dried rosemary;
  • 1 S / C in lime blossom
  • 400 ml boiling water.
  1. Brilliant enamel or porcelain vessel set. Drain and three times a day to get.
  2. Eat Drink 20 minutes before. course of treatment is 21 Day. After a recess 3 Sunday.
  3. If the tea set lazy, Add the rosemary tea and coffee in, what do you drink daily. proportion 0,5 C / C in one cup of liquid on rosemary. Remember, the rosemary, awakening and bedtime Do not drink.
  4. Rosemary oil is also helpful. 7 Add drops of rosemary 2 F / C of the base oil (Olive, coconut, grape seeds), 7 drops of lemon juice. Apply to affected areas and times Wrap plastic food, After a warm towel. Leave on 1 hour and rinse.
  5. Rosemary oil can be added to creams and losionebshi. Its smell improves brain activity.
  6. Add aromatic herbs are useful in food and deserteb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked