როგორია შენი ოცნების ტოიოტას ავტომობილი? -„ტოიოტა ცენტრი თბილისმა“ კონკურსში გამარჯვებული ბავშვები დააჯილდოვა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

What is your dream car Toyota? -"Toyota Center Tbilisi" contest winners awarded

<span lang =როგორია შენი ოცნების ტოიოტას ავტომობილი? -„ტოიოტა ცენტრი თბილისმა“ კონკურსში გამარჯვებული ბავშვები დააჯილდოვა" />
Other News

"My dream for the future of Toyota cars in a big city dahkris, სა­დაც ყვე­ლა ბედ­ნი­ე­რია. შე­ვე­ცა­დე, My imaginary Toyota's new model would draw. This car does not use fuel of gasoline, solar energy, water works, nor damage the environment and human health ", – ამ­ბობს 14 On Nino izashvilis, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ეროვ­ნულ დო­ნე­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კონ­კურ­სის – „ტო­ი­ო­ტას ოც­ნე­ბის ავ­ტო­მო­ბი­ლი“ – one of the winners.

ხატ­ვის გლო­ბა­ლურ კონ­კურსს – Toyota Dream Car Art – „ტო­ი­ო­ტა მო­ტორ კორ­პო­რა­ცია“ ბავ­შვე­ბის­თვის ყო­ველ­წლი­უ­რად, მსოფ­ლიო მას­შტა­ბით მარ­თავს. კონ­კურ­სის სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­ტა­რე­ბას, „ტო­ი­ო­ტა კავ­კა­სი­ის“ ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით, პირ­ველ­მა ოფი­ცი­ა­ლურ­მა დი­ლერ­მა, „ტო­ი­ო­ტა ცენ­ტრი თბი­ლის­მაც“ გა­უ­წია ორ­გა­ნი­ზე­ბა.

კომ­პე­ტენ­ტუ­რი ჟი­უ­რის დახ­მა­რე­ბით, "Toyota Center Tbilisi" in three age categories 9 გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გა­მო­ავ­ლი­ნა. პირ­ველ, Second and third places in the last nine winners and certificates for different limit vouchers "Toyota Center Tbilisi" founder and director, ირაკ­ლი გურ­ჩი­ან­მა გა­დას­ცა. According to, ცხრა­ვე ნა­მუ­შე­ვა­რი ია­პო­ნი­ა­ში, „ტო­ი­ო­ტა მო­ტორ კორ­პო­რა­ცი­ას“ გა­ეგ­ზავ­ნე­ბა, გლო­ბა­ლურ კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მიზ­ნით.

„ტო­ი­ო­ტა კორ­პო­რა­ცია“, The grand drawing competition, სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის ათი­ა­თა­სო­ბით ბავ­შვს აძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, that its share of the world's dream. We will send the winners in Tokyo, The final round of the competition and awards ceremony will be held. We wish, ფი­ნა­ლის­ტებს შო­რის ბავ­შვე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­და­ნაც აღ­მოჩ­ნდნენ, ისე­ვე, Last year, he was invited as a small Gega Sopromadze, His work 30 სა­უ­კე­თე­სოს შო­რის მოხ­ვდა“, – აღ­ნიშ­ნა ირაკ­ლი გურ­ჩი­ან­მა.

Georgia competition, the finalists for the next stage of their transition to the jury 45 მო­ნა­წი­ლე ბავ­შვს შო­რის შე­არ­ჩია, რო­მელ­თა ნა­მუ­შევ­რე­ბი, კონ­კურ­ში შე­მო­ტა­ნილ ნა­ხა­ტებს შო­რის სა­უ­კე­თე­სოდ აღი­ა­რა. "Toyota Center Tbilisi" 45 contestants of all prizes awarded.

სა­ქარ­თვე­ლო ტო­ი­ო­ტას გლო­ბა­ლურ კონ­კურ­სში 2014 წლი­და­ნაა ჩარ­თუ­ლი. Toyota Dream Car Art- Participation 15 inclusive, Any children and adolescents can. The final round and awards ceremony, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, წელ­საც ია­პო­ნი­ა­ში, ტო­კი­ო­ში გა­ი­მარ­თე­ბა, სა­დაც მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნა­ში გა­მოვ­ლე­ნილ ფი­ნა­ლის­ტებს მი­იწ­ვე­ვენ.

Toyota Dream Car Art-'s global competition for "Toyota Motor Corporation" has created a special website https://www.toyota-dreamcarart.com/vote/ will vote to allow online. ვებგ­ვერ­დზე ნე­ბის­მი­ერ მსურ­ველს, მსოფ­ლი­ოს ნე­ბის­მი­ე­რი ქვეყ­ნი­დან, may vote for their favorite work. On a global voting process 1 ივ­ლისს და­ი­წყე­ბა.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked