რა პროცესები ხდება ტვინში დეპრესიის დროს | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

What happens in the brain processes for depression

<span lang =რა პროცესები ხდება ტვინში დეპრესიის დროს" />
Other News

American scientists in the 17-year study based on the results it was concluded, that depression increases the risk of dementia in the development. They multi-observation 949 the patient produced. Initially the symptoms of dementia No person had, However,, 125 them (13 %) was obsessed with severe depression.

The average age of the study participants at the end of the experiment 79 equaled. 164-had diagnosed dementia's, while the 136--altshaimeris's disease. In patients with dementia patients 22 %-Find, the beginning of the study had depression and of aradepresiuli 17 %-Find.

Scientists analyzing depressive condition 70 %-increased

The risk of dementia. Such factors have affected the outcome of the, like Age, Gender, Education, Alzheimer's disease-related APOE gene, etc..

"of course, It is too early to tell, depression that eventually leads to dementia, However,, may be a separate process, which contributes to the development of dementia. for example,

During the depression of the brain tissue inflammation develops, increasing the concentration of certain proteins, All this contributes to the emergence of dementia. In addition G, Depression affects the long life of the method of mutual, changing dietisadmi, sotsializatsiisadmi physical and personality attitude aktivobisadmi, which itself increases the risk of dementia ", – said study author Jane sachinski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked