რა პროექტებს და რამდენით დაუფინანსებენ სოფლებს აჭარის ბიუჯეტიდან | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

What projects and how much of the budget to fund rural

<span lang =რა პროექტებს და რამდენით დაუფინანსებენ სოფლებს აჭარის ბიუჯეტიდან" />
Other News

The budget of the Rural Support Program financed under the project selection criteria and procedures in force 2019 year 5 March into. Government resolution, Minister of Finance and Economy of each settlement in the rate of calculation of the portion of the population will.

The amount is calculated according to the principle:

  • settlement, which is no more than the number of residents 200 residents, separated 10 000 Larry;
  • settlement, which is no more than 201 residents amount to 400 residents, separated 12 000 Larry;
  • settlement, which is no more than 401 residents amount to 1000 residents, separated 16 000 Larry;
  • settlement, which exceeds the number of residents 1 000 მაცხოვ­რებელს, separated 20 000 Larry.

სამინისტრო მოსახლეობის რაოდენობის თაობაზე ინფორმაციას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიიღებს.

If statistics service does not have the relevant information, მაგრამ დასახ­ლება რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მუნიციპალი­ტე­ტების რეესტრში, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი უზრუნველყოფს ამ დასახ­ლებაში დასახლების საერთო კრების/რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან კონსულ­ტა­ციების ჩატარების ორგანიზებას და დასახლების საერთო კრების ოქმის/რეგისტრირებულ ამომრჩეველთან კონსულტაციის შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებას, The local population of about, submits.

the amount of the funds allocated for projects to inform the population of the district administration of Mayor. The:

  • Settlement, which is no more than the number of registered voters 500 voters, The project will be chosen to settle in the General Assembly, The conduct of the mayor of the municipality;
  • Settlement, in which the number of registered voters is 501 to 1000 voters, The project will be selected in consultation with constituents, which should participate in at least hundred voters;
  • settlement, which exceeds the number of voters registered 1000 voters, The project will be selected in consultation with constituents, which should participate in at least two hundreds voters.

Resolution according to, Rural Support Program funded projects: Drinking water systems [between them, wells, Water Pipelines, well, etc.. clean]; Sources coverings; სარწყავი სისტემები; სანიაღვრე არხები; ნაპირსამაგრი სამუშაოები; გზები; ხიდები, lattices, khidborgebi, Passages; გარე განათება; სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; კულტურის ობიექტები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, playgrounds and playground equipment; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; Rehabilitation of the mills and equipment; სასაფლაოს შემოღობვა; თავშეყრის ადგილები, lounges; მინიჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.

Transfer of funds for projects under the municipal budget is implemented by the Ministry of Finance and Economy, აჭარის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე. ფონდიდან გამოყოფილი თანხის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება შესაძლებელია საერთაშორისო ან/და დონორი ორგანიზაციების ან/და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის, as well as other funds of the legislation;.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked