რა მნიშვნელობა აქვს ჯანმრთელობისთვის საუზმეს და ტელევიზორზე უარის თქმას | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

What is the meaning of health and breakfasts TV refusal

<span lang =რა მნიშვნელობა აქვს ჯანმრთელობისთვის საუზმეს და ტელევიზორზე უარის თქმას" />
Science News

Athens National University says, It requires that a regular breakfast and say watching television. This mode maintains the elasticity of blood vessels and arteries reduces the risk of tabs. As a result of reduced risk of cardiovascular disease.

research 40-99 On the participation of volunteers. It turned out, If the people of the week 21 hours watching TV, cholesterol plaque in the arteries of the probability of 2-fold, They compared, who a week on TV 7 spending less than an hour. This clearly shows, How dangerous seated lifestyle.

Besides, studies have shown, the high-energy

Breakfast Reception (cheese, Bread, Egg) related to the blood vessels in a healthy condition, compared to them,, who were not at the breakfast table or in the morning a bit satisfied tsakhemsebit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked