“რა არის საქართველოში ყველაზე საშიში? ჭაჭა!” – ამერიკულმა გამოცემამ 20 ტურისტულ მიმართულებას შორის დაგვასახელა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

“What is the most dangerous in Georgia? Chacha!” – American edition 20 so, the direction of travel

<span lang =“რა არის საქართველოში ყველაზე საშიში? ჭაჭა!” – ამერიკულმა გამოცემამ 20 ტურისტულ მიმართულებას შორის დაგვასახელა" />
Tourist News

popular American travel edition was Thrillist- Georgia 2019 year 20 ტუ­რის­ტულ მი­მარ­თუ­ლე­ბას შო­რის და­ა­სა­ხე­ლა. The "IPN" National Tourism Administration informed.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, სი­ა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს­თან ერ­თად რუ­მი­ნე­თი, პო­ლო­ნე­თი, მონ­ტე­ნეგ­რო, სამ­ხრეთ აფ­რი­კის რეს­პუბ­ლი­კა, Nepal and other countries were and are the, სა­დაც Thrillist-ი ამე­რი­კელ ტუ­რის­ტებს მოგ­ზა­უ­რო­ბას ურ­ჩევს.

Thrillist-ს თვე­ში 20 More than a million readers. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, the journalist Benjamin Quimper in different parts of the National Tourism Administration and traveled at the invitation of the readers of the direction of travel.

„ახა­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა, ancient world hospitality.Hotel warmth, This is Georgia. მსოფ­ლიო რუ­კა­ზე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სა­ძებ­ნად თვა­ლის მო­ჭუტ­ვა დაგ­ჭირ­დე­ბათ, But this small geographical size of the country does not lie to you, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ფე­რი შთამ­ბეჭ­და­ვია, ხა­ჭა­პუ­რი­დან და­წყე­ბუ­ლი ცე­ცხლო­ვა­ნი ფოლკ­ლო­რუ­ლი ცეკ­ვე­ბით გაგ­რძე­ლე­ბუ­ლი, Here are the impressive mountains of the Caucasus, რო­მე­ლიც მდე­ლო­ებს გა­დაჰ­ყუ­რებს. Georgia has recently undergone a transformation, ქვე­ყა­ნა­ში და­ა­მარ­ცხეს კრი­მი­ნა­ლი, აა­შე­ნეს გზე­ბი, ახა­ლი აე­რო­პორ­ტე­ბი, სა­ზღვარ­გა­რეთ სა­ქარ­თვე­ლოს პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია და­ი­წყო. What is the most dangerous day in Georgia? This Chacha, მა­ღალგრა­დუ­სი­ა­ნი სას­მე­ლი, რომ­ლი­საც გა­სინ­ჯვა­საც ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ყველ­გან გთა­ვა­ზო­ბენ.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­გიძ­ლი­ათ სა­ლაშ­ქროდ ჩახ­ვი­დეთ, New Transcaucasian mountain trail you the highest settlement gadagisvrit. there, სა­დაც აღ­მო­სავ­ლე­თი და­სავ­ლეთს ხვდე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი, კერ­ძე­ბი და­ა­გე­მოვ­ნოთ. უგემ­რი­ე­ლე­სი ცომ­ში გა­მოყ­ვა­ნი­ლი წვნი­ა­ნი კერ­ძე­ბი, vegetable salads and dishes of walnut.

Wherever you go in Georgia, ყველ­გან დაგ­ხვდე­ბათ უძ­ვე­ლე­სი სამ­ყა­როს­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე­ო­ბა, ყვე­ლა შე­სახ­ვევ­ში, ღვი­ნოს იპო­ვით. This is a drink, რო­მე­ლიც ქარ­თვე­ლებ­მა ან­ტი­კურ პე­რი­ოდ­ში გა­მო­ი­გო­ნეს.

Do not forget to visit trinity climb, This is a shrine with candles daghventili, which was built in the 14th century above the clouds. trinity church's 5th European Summit, მყინ­ვარწვე­რის ჩრდილ­შია მოქ­ცე­უ­ლი, Where the gods chained Prometheus stealing fire ", -Benjamin writes for Quimper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked