რატომ ცხოვრობენ ქალები მამაკაცებზე დიდხანს? | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Why do they live longer than men, women?

<span lang =რატომ ცხოვრობენ ქალები მამაკაცებზე დიდხანს?" />
Social News

Almost all countries of the world, women are more longer, than men. 2016 The average life expectancy in the world, WHO reports, 72 equaled, However, the women the figure 74,2 year was, of men – 69,8 Year.

2010 in the US 100 aged 53364 people lived. The only 9162 He was, but 44202 – Female. Why do women live longer, than men?

One answer lies in genetics. University of London Professor David James says, that “mamarobiti embryos sex more often die, than females”, As a direct sign, Duration is determined that the average life at the genetic level.

Women's pair of chromosomes ХХ more solid and durable, XY than men, which are more vulnerable to disease. “If you have a genetic mutation in the X chromosome, and you are a woman, Then you have the additional provision of this gene, If men are, This provision does not have the” – says Professor.

in late stages of pregnancy for 20-30% more likely to die, than girls. The, For 14% increased risk of premature delivery to.

Of course, has a lifestyle and activities, However, these components are more or less balanced in recent years. Scientists at, 2030 year life expectancy difference between men and women 1,9 until reduced.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked