რატომ უნდა მივირთვათ საჭმელი მაქსიმალურად ნელა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Why should eat food slowly as possible

<span lang =რატომ უნდა მივირთვათ საჭმელი მაქსიმალურად ნელა" />
Other News

humans, who eat quickly, the more they weigh more than, Those who prefer a slower mirtmevas grants. The point is, the latter a sense of satiety more quickly and generally suffer less than they eat. This phenomenon can be explained as follows – The brain takes time to get a signal from the digestive system. interval of about 20-30 minutes. Accordingly, If all the people 5 minutes to eat, The brain simply will not be able to understand what had happened.

scientists recommend 10 to calculate the portion of food in the mouth Make up. "Smart fork" of developed, who valued human eating bandwidth. a gear case

fork vibration and began to blink.

Specialists also advised to give up the big plates. Because their brains are not adequately assessed the portion size and increases the risk of naqrovanebis. a small plate of food are well dagvanaqrebs, because the brain thinks, the more calories received. Avoid foods also add. people should focus on eating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked