რატომ ვერ აშენდა კუბთაუერი ბათუმში – სამინისტრომ ხელშეკრულება გააუქმა, მიწას კი ვერ იბრუნებს | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Why was not built in kubtaueri - Ministry canceled, The land is not reinventing

<span lang =რატომ ვერ აშენდა კუბთაუერი ბათუმში – სამინისტრომ ხელშეკრულება გააუქმა, მიწას კი ვერ იბრუნებს" />
Business News

In Batumi, str on, Called. kubtaueris construction of a private company, the agreement signed by the representatives of the Ministry of Economy and abolished, the area was, where construction was planned, The property does not rotate.

str on 440,95 sq.m.. Buildings and 1621 sq / m of land, Chairman of Adjara government 2010 year 31 On December, direct sale 1 Gel, Conditional Ownership of Ltd's ADOG GEORGIA-. Minister of Finance and Economy Ministry document obtained by, sheusrulebloblobis obligations under the contract due to a change into seven; Last amendment, 2016 September, The company imposed fines discharged, If fulfill its obligations under.

Ministry, signed an act of, by which the purchase agreement was amended and the company eventually took on the following commitments:

2016-2017 years, The new agreement within the time frame to complete the zero mark, load-bearing structures in construction and aramzidi; 2018 year 1 February City Hall agreed with the project to build and operate at least to take the 22-storey building, but 2018 year 11 By February of this building is at least 180-room hotel and casino aamokmedebda. In all of the company 30 million to make the investment; The hotel after the exploitation 6 For the period to create at least 100 Working
Place.

Ministry of the document notes, the contractual obligations of the relevant evidence, The company has not submitted to the Ministry of.

According to the same document, Ministry 2018 In May began administrative proceedings "ADOG GEORGIA-'s signed with the purchase agreement and the cancellation of the certificate of ownership and the establishment of a legal basis for the case is relevant to the case study of".

Ministry, The company they 2018 year 12 June letter to, "Which explained the fulfillment of contractual obligations and the impediments to the request for an additional period of contractual obligations".

However,, Before, 2018 year 04 June, The ministry states, during the administrative proceeding, the Ministry of Adjara and Guria Enforcement Bureau 2018 year 31 May letter, the Bureau of Enforcement Case, where the debtor is ADOG GEORGIA Ltd., why, In order to ensure the execution of the sale is subject to the city of Batumi, str №10-12-existing adjacent land. so, He is Real Estate, conditioned property which has been transferred by ADOG GEORGIA-.

"The facts and the agreement included a number of changes to show, the buyer has financial problems. administrative proceedings from the buyer had failed to produce evidence to prove the performance of contractual obligations fully and properly, also failed to produce evidence, to substantiate, the buyer's obligations did not stem from his guilt ", - the statement provided for in the document.

Therefore, 2018 year 14 June, So two days later, Since the company requested an additional period of, სამინისტრომ კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულება ცალმხრივად გააუქმა.

the cancellation of the order of, signed by the then Minister, Ramaz Bolkvadze sign, reads, the "2018 14 June's total accrued penalty ADOG GEORGIA- [fine] 3 655 355 and Larisa 3 720 000 USD GEL. It still is not paid ".

At the order of the decision, that ADOG-GEORGIA-'s no money to be paid and expenses, გაუქმდეს კომპანიაზე გაცემული საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა, საჯარო რეესტრს კი ეთხოვა შესაბამისი ცვლილებები შეიტანოს რეესტრის ჩანაწერებში უძრავ ქონებაზე; ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტს კი უნდა უზრუნველეყო ამ ქონების [1621 square meters of land] acceptance and the public register of the relevant amendments to the measures.

The Ministry of Public Registry for registration changes 2018 June to, The Agency has stopped proceedings. documents mentioned, that the property was registered qadgha-ban, So the Registry [As an interested party] requested to submit a "public-legal restrictions on the origin of the initiators of the written consent of the immovable property rights registered in the registration of change".

Registry documents show, Ministry that such consent can not be presented, Accordingly, Land Day [2019 year 16 February] The public registry is still the company's property is transferred.

"Batumi City Court, we have filed lawsuits. One - the company's payment of a penalty; The second - the property has been sequestered, The company had a debt to private owners, which is why it was not recorded due to the seizure of property and for the - so this lawsuit we request to be taken a decision to unfreeze ", - said the Ministry of Finance and Economy.

Ltd. "ADOG GEORGIA", საქართველოში აზერბაიჯანის მოქალაქემ მუსა სულეიმანოვმა 2010 registered in the. Company's 100% shares. Company director Michael dzodzuashvilia, a "newspaper" telephone.

"We are checking the details, and still more in the near future we will know everything, It is also, why did this happen in the past year, It was a surprise for me but ..., I do not think so, that anyone interested in the problems created, All interested are, that beautiful building ... and come out as well ", - said the director of the company.

the question, The company is still with the Ministry is going to clarify the issue of whether the court? - Mikhail Dzodzuashvili Answers: "We call on all the way, the state will be satisfied, firm and for those who like a touch of the project, So let the party does not have this project. I still think, That was a misunderstanding more, Other than some ... "

"Kubtauer" of the "newspaper" the director of the company about two years ago he spoke. Then Michael said Dzodzuashvili, that the company had to work in very difficult conditions: "Since the, Residents who live near the construction of, Almost all stages of agreeing the Samkharauli Bureau, and then continue to work ".

Problems still asked the company director. "Everything was connected - a place, The city center was, you need to have the opportunity to, For working normally ... Anyway, I hope, that in the near future this will be clarified and will be ordered. I do not think anyone could have such an approach, Here's the, You do not build ", - said Mikhail Dzodzuashvili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked