ორი ბილეთი წალკოტამდე. თავი 23 | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Two tickets to the parks. Chapter 23

<span lang =ორი ბილეთი წალკოტამდე. თავი 23" />
Culture

not, I do not want my life to change. კი­დევ ერ­თხელ სუ­ლი­ე­რი ტკი­ვი­ლის გა­და­ტა­ნა ბო­ლოს მო­მი­ღებს. Yes, and I feel like, ძა­ლი­ან გა­მი­ჭირ­დე­ბა კო­კის გა­რე­შე, მაგ­რამ ჯო­ბია, now broken and gone after some period, ვიდ­რე მთე­ლი დარ­ჩე­ნი­ლი ცხოვ­რე­ბა სიმ­წა­რე­ში გა­ვა­ტა­რო. წი­ნას­წარ ვე­რა­ვინ გან­საზღ­ვ­რავს, What expects. რო­ცა გგო­ნია, Most are happy and that it would never end, სწო­რედ მა­შინ ინ­გ­რე­ვა ხუ­ხუ­ლა­სა­ვით ოც­ნე­ბე­ბი. რო­ცა გგო­ნია, You know very well that a man standing side by side and blindly trust, That's when it reveals its true nature, and later you realize, that fateful

ნა­ბი­ჯი გა­დად­გი.
– რა­ტომ გგო­ნია, that is lying to you? რო­დის მო­მიტყუ­ე­ბი­ხარ? because I, პა­რას­კევს ჩა­მო­ვალ-მეთ­ქი, so, ჩა­მო­ვალ. finally, უნ­და ის­წავ­ლო ჩე­მი ნდო­ბა. გინ­და, I do not go? – Koki will have walked, თით­ქოს ჩე­მი ნა­აზ­რე­ვის წა­კითხ­ვას ცდი­ლობ­სო.
– My stay was not worth it.
– not, costs. If you tell me, Do not take a step. If you do not believe, Ask and make sure.
– and then your friends?
– you are more important to me, ვიდ­რე ჩე­მი მე­გო­ბა­რი.
გუ­ლის­ცე­მა უფ­რო გა­მიხ­შირ­და.
– well you know, That will not please. You have to fly. მოვ­რ­ჩეთ ვაჭ­რო­ბას.
– so, გე­ვაჭ­რე­ბი? – იმედ­გაც­რუ­ე­ბა გა­ე­რია ხმა­ში.
– You needed a friend.
– and you are not?
დავ­დუმ­დი. what to say? nothing.
კო­კიმ ამო­იხ­ვ­ნე­შა.
– you know? by your side, I feel, თით­ქოს და­ნაღ­მულ მინ­დორ­ზე ვიდ­გე. One can not gamovitsani, How would react to me this or that decision on. One day, if everything is OK, The next day all of this in one fell swoop you damage, მა­და­რებ ადა­მი­ანს, რო­მელ­მაც ცხოვ­რე­ბა და­გინ­გ­რია. Did compare me? Are you looking for the shortcomings we are? მითხა­რი, I'm right?
I could not deny, რად­გან ისე­დაც ნათ­ლად ჩან­და, I compared that. Koki was no fool, and it fell. ჰო­და, რო­მელ მა­მა­კაცს მო­ე­წო­ნე­ბო­და ასე­თი შე­და­რე­ბა?
– You him… – და­ვიწყე, But not gamagrdzelebina phrase Koki, თვი­თონ­ვე და­ამ­თავ­რა:
– What I have to, not? to you?? This is why vdzvrebodi months from leather? ყო­ველ­დღე ვე­ლო­დი, რო­დის მო­მიყ­ვე­ბო­დი შე­ნი წარ­სუ­ლის შე­სა­ხებ. And it was not, This is something that would change our relationship. მხო­ლოდ იმი­ტომ, If I knew, What has done for you, So that dagtrguna. and when it steps, ვხე­დავ, that we are shattered, which is expanding more and more and soon turns into a gap. so?
– What gap?
– The gap in your heart that.
– It is, is. I can not change anything of my feelings, – I bow my head and whispered, eyes that tears sprang to hide.
– not, შე­გიძ­ლია, – sound chaekhrintsa, – I have suffered, რო­ცა მივ­ხ­ვ­დი, that fell in love. You only have shegshinebia, I was scared. პირ­ვე­ლი სიყ­ვა­რუ­ლის შემ­დეგ და­ვი­ფი­ცე, that no women might have loved. What I need is love? ვფიქ­რობ­დი ჩემ­თ­ვის. ყვე­ლა ქა­ლი ერ­თ­ნა­ი­რია. And there were people who sufficiently, ჩე­მი წე­სე­ბით ითა­მა­შოს – no sorry and regrets. and then you appeared.
I could not say nothing more, უხ­მოდ ვტი­რო­დი. ცრემ­ლე­ბი, რომ­ლებ­საც აქამ­დე ვი­კა­ვებ­დი, წკა­პაწ­კუ­პით მე­ცე­მო­და ხელ­ზე. მიყ­ვარ­და, Is not love, and this love will never die in me. Neither thought, I love you so much. Here, That scared me to admit. ერ­თხელ უკ­ვე დამ­ღუ­პა ძლი­ერ­მა სიყ­ვა­რულ­მა, I did not want to repeat. not, do not understand, that love. If talk, Back then I could not move anything, He will not allow me.
ორი­ვე­ნი მდუ­მა­რედ ვის­ხე­დით. There was not much, But in his eyes, I felt tense.
– Do not cry, – voice full of pain told me, – You do not want to spoil the character. please, not cry.
shuatitis eyes amovitsminde pillows and coffee movsvi. gatsivebuliqo and not pleased, მო­მეჩ­ვე­ნა, that had terrible taste.
რო­გორც იქ­ნა, ძა­ლა მო­ვიკ­რი­ბე, I raised my head and looked at the eyes.
– We can do nothing, კო­კი, – აკან­კა­ლე­ბუ­ლი ტუ­ჩე­ბით წარ­მოვ­თ­ქ­ვი, – I just spoil everything. I can not be a, However much you want to see me. შე­ნი ჩემ­და­მი გრძნო­ბა მა­ლე გა­ნელ­დე­ბა. გო­ლამ ჩემ­ში სა­მუ­და­მოდ ჩაკ­ლა სიყ­ვა­რუ­ლის სურ­ვი­ლი.
– do not believe, – თა­ვი გა­და­აქ­ნია, – გე­უბ­ნე­ბი, I love you!, მინ­და ცო­ლად შე­გირ­თო, With older children and my judgment. I'm not the goal. I am me and no one else. It could, შე­ვე­ცა­დე, და­მე­ნახ­ვე­ბი­ნა შენ­თ­ვის, I really like. It's something I still have to mean you?
მზე­რა ავა­რი­დე, The heart of my stubbornness for yourself vkitskhavdi.
– have little time, და­მაგ­ვი­ან­დე­ბა, – at the index finger and reminded me daikakuna, – If you still can not gadagitsqvetia, I can stay and wait for the next flight. problems never evaded and still going. This is the most important moments for me, Today, my future is resolved.
შევ­კ­რ­თი. ძა­ლა სრუ­ლი­ად გა­მო­მე­ცა­ლა. Koki my heart in pieces pletda.
– წა­დი… მე­გო­ბა­რი გე­ლო­დე­ბა, – წა­ვი­ჩურ­ჩუ­ლე.
– not hear, not? You have no idea, რამ­დენს ნიშ­ნავ ჩემ­თ­ვის!
– I do not have nor want to have. I have already difficult life. აჯო­ბებს, go and leave me alone. So it would be better. Time will pass and he will guess. All this should end now, and here I've just.
more begging Koki, the more I realized, I was right. We had no future with.
– I do not want… – barely amovtkvi, – I do not want you.
chin and amitsia damashterda. I read so much pain in her eyes, that shemazhrzhola.
– You did not say it seriously… – ხმა­დაბ­ლა წარ­მოთ­ქ­ვა.
– სრუ­ლი­ად სე­რი­ო­ზუ­ლად ვამ­ბობ, – ხაზ­გას­მით მი­ვუ­გე, – Your Time to go, No one missed.
to drop and cursed. ჩვე­ნი ნაც­ნო­ბო­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში პირ­ვე­ლად მეს­მო­და მი­სი გი­ნე­ბა. მე­რე წა­მოდ­გა, He took his suitcase and was knocked out of the Hall.
so he went, not even bade me farewell… წა­ვი­და ჩე­მი სახ­ლი­დან, ჩე­მი ცხოვ­რე­ბი­დან… went so quietly, That's not even heard the sound of mokhurvis.

vkitskhavdi myself, I was afraid that the decision-making. Because, that you do not know, რო­გორ წა­რი­მარ­თე­ბა შე­ნი შემ­დ­გო­მი ბე­დი, Is it worth it for the impending rejection of happiness? Maybe I'm afraid of nothing and waiting for me to have another disappointment? Where is the guarantee? Do not start looking for omens?
თვალ­ც­რემ­ლი­ა­ნი შამ­ფუ­რი­ვით ვწრი­ა­ლებ­დი ლო­გინ­ში. My answer to these questions will find answers.
მარ­ტო­ო­ბა ყვე­ლა­ზე მძაფ­რად მა­შინ შე­ვიგ­რ­ძე­ნი, რო­ცა კო­კი გა­ვი­ცა­ნი. The temptation was great, I felt that from him the sympathies. accompanied them even my feelings, However, he withdrew again. მი­სი ხში­რი გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბა, When calls do not even vote matsvdenda, My past is the black spot on me remember. This was the reason, I rejected that relationship to continue. ვე­რა, Can criticized, Where disappeared, Throughout the two weeks that have appeared again. I do not think, that is still not settled, I had a relationship of claims. In this case, the only solution left for me – yourself prohibit him closer.
prohibit even thinking about, რო­გორ ჩა­მი­ხუ­ტებ­და, მო­მე­ფე­რე­ბო­და, სა­ა­ლერ­სო სიტყ­ვებს მეტყო­და…
prohibit those beautiful dreams, that it was possible, One day into a false.

– But even, Things gagagizha? are sane? – a voice shehkivla aunt, that shevkhti, – How could you?
– I do not want to talk about it, Louis. I got separated and that's it.
alycha tree wicker rocking I sat and tried, გულ­გ­რი­ლი ტო­ნი შე­მე­ნარ­ჩუ­ნე­ბი­ნა. სუს­ხი­ა­ნი მარ­ტი იდ­გა, But so mtskheloda, თით­ქოს გა­გა­ნია ზაფხუ­ლი ყო­ფი­ლი­ყო. aunt warm coat collar raised the mulberry tree and propped gamekhebuli momchereboda. არას­დ­როს უყ­ვი­რია ჩემ­თ­ვის, This was the first time.
– ღმერ­თო ჩე­მო, it is crazy in love, გო­გო! – There was a burst Louis, – But do not tell me, the others fled, სუ­ლერ­თია, Still not used to trusting!
– not, It was not like, უბ­რა­ლოდ, We talked and decided, that we are not each other.
– How Deep? Having read the novel to him talk to me, Total crazy? Both this decision If You Take the initiative?
რა­მე გაწყე­ნი­ნა? ცუ­დად მო­გექ­ცა? მითხა­რი, not from me.
– Louis, Do not worry, it did nothing wrong for me. გე­ფი­ცე­ბი, – I tried to persuade him, – Other women have been, და­მი­ჯე­რე. უბ­რა­ლოდ, and she's gone much too far.
– What do you say, ბა­ბი, შემ­თხ­ვე­ვით, Did you…
– not, not, I'm not pregnant.
– Just, What happened? Do not tell me, that you have forsaken… რა­ტომ გა­ჩუმ­დი? really true? მი­ა­ტო­ვე კა­ცი, Such a life is not shegkhvedria? მითხა­რი, that is not so! n, not… As I see, Already you regret your behavior.
– I will not regret, – გა­ვაპ­რო­ტეს­ტე, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, That aunt told the truth, – So it would be better for both of them. He needed more, than I could give him.
– so, უბ­რა­ლოდ, sex and had nothing more?
– not, We did not have sex.
– Other anything left? გთხო­ვა, და­უ­ქორ­წი­ნებ­ლად გეცხოვ­რათ ერ­თად? But you fear, to lose independence, he would be free again? გო­ლას ვა­რი­ან­ტი მე­ორ­დე­ბო­და?
– not, Louis, not, პი­რი­ქით. He asked me to marry.
– ღმერ­თო ჩე­მო! and you rejected them? going mad and she's.
მივ­ხ­ვ­დი, the aunt's arrival is not entirely a good idea to have failed, But my room going up and down the mad beating was not a better option.
– შე­საძ­ლოა, – სიმ­წ­რით გა­ვი­ღი­მე, – Koki told me. not entirely friendly to our separation will not be called fair, – The last words sound amikankalda.
– Ahh, ბავ­შ­ვო, ბავ­შ­ვო! – aunt he left the tree, I knelt down in front of the knees and carefully around my arms.
I was not able to bear it. the influx of emotions can not stand it. so bitterly burst into tears, Roma out of the house immediately went back into the.

That night, my aunt with me burn. ლა­მის შე­მოგ­ვა­თენ­და. ყვე­ლა­ფე­რი დაწ­ვ­რი­ლე­ბით მო­ვუ­ყე­ვი, cried with. Even so many have cried, I left it to the Golan.
ბო­ლოს, რო­ცა გუ­ლი მო­ვი­ო­ხე, ცო­ტა­თი მო­მეშ­ვა.
– as you well know, That goal will never hated, – The aunt said, – სა­ნამ მას­თან ცხოვ­რობ­დი, Total once I see you. You are not coming with us. We had a total of, ვა­ი­თუ, Shin did not meet, რო­ცა დაბ­რუნ­დე­ბაო. He even, No one knew, რო­დის დაბ­რუნ­დე­ბო­და. In its, ქვე­ყა­ნა­ზე არა­ვინ გახ­სოვ­და. Koki does not look like it. you should know, that is true? I'm sure, heart will never hurt you. Here, believe it and kill me, If you want.
– ვი­ცი, – ამო­ოხ­ვ­რით მი­ვუ­გე, – But so afraid of marriage, I am afraid that the risk. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, that I want, ავ­კ­რი­ფო მი­სი ნო­მე­რი, call and tell, რო­გორ მიყ­ვარ­ხარ-მეთ­ქი, მა­ინც რა­ღაც მა­ჩე­რებს.
– Maybe you live somewhere else for a little while without marriage? Now that you know, არა­ვის უკ­ვირს. თა­ნაც, ერ­თხელ უკ­ვე…
– And I say to you, ტრა­დი­ცი­ე­ბის ყვე­ლა­ზე თავ­გა­მო­დე­ბუ­ლი დამ­ც­ვე­ლი? – ღი­მი­ლი მო­მე­რია, – The case does not apply to marriage or singleness, Louis. უბ­რა­ლოდ, He did not need to understand, რამ­დე­ნად ძლი­ე­რად მიყ­ვარს. you are right, It does not look like Golan, მაგ­რამ მე­ში­ნია. რო­ცა გა­ი­გებს, რო­გორ მიყ­ვარს, ვა­ი­თუ, შე­იც­ვა­ლოს. Oh, I do not know, what can I say. I only know, that I am terribly frightened.
– This fear, loneliness not? – he asked in a low voice, – not answer me, უბ­რა­ლოდ, და­ფიქ­რ­დი ამა­ზე.

დავ­ფიქ­რ­დი. ვფიქ­რობ­დი მთე­ლი ღა­მე, The second day, ვფიქ­რობ­დი გზა­ში, რო­ცა ლუ­ის­გან წა­მო­ვე­დი, სახ­ლ­შიც, სამ­სა­ხურ­შიც, Day and night. ვფიქ­რობ­დი მა­ში­ნაც, vandim that gamkitskha. მა­ში­ნაც, რო­ცა თავ­ს­ხ­მა წვი­მა­ში ფრთა­მო­ტე­ხი­ლი ჩი­ტი­ვით მივ­ლას­ლა­სებ­დი სამ­სა­ხუ­რი­დან სახ­ლ­ში უმან­ქა­ნოდ, უქოლ­გოდ, უქუ­დოდ…
and I, რო­გორც იქ­ნა, და­ვი­და ჩე­მამ­დე, that my life the most fatal mistake, to die by his own hand happiness.
Sensing, what I did, Golan pain it inflicted even outweighed. გა­ვაგ­დე ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც სი­გი­ჟემ­დე მიყ­ვარ­და. the goal is for a long time, წა­ვი­და ჩე­მი ცხოვ­რე­ბი­დან, ჩე­მი გუ­ლი­დან, ჩე­მი სამ­ყა­რო­დან. Why should gavamtsarebino old pain in my future?
The aunt was right. Koki did not look Golan. He was completely different – გულ­წ­რ­ფე­ლი, პირ­და­პი­რი… My ex did not have these features at all as. It was nothing, არა­რა­ო­ბა მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლი ახალ­გაზ­რ­და მა­მა­კა­ცის ნიღ­ბით. Such worthless and wanted to assure me, that love is only fear and violence.
tsamovjeki bed and bra avante. What a fool I have been! What have I done!
pajamas and a bathrobe moviskhi coffee mosadugheblad I went to the kitchen. Why not have the courage meqo, მეთ­ქ­ვა, მიყ­ვარ­ხარ-მეთ­ქი? I have never called me or blame. და­ი­ღა­ლა. ჩე­მი მერ­ყე­ო­ბით და­ი­ღა­ლა. It is now meshveleba? How to tolerate it without?
The idea, to me instead of the other women met, თავ­ზარს მცემ­და. he beat me even if it is struck, others that he sheirtavda, other bears him children, and proposes a model would.
Frantically amovikvnese and prevent arms chavrge.
most of the world, I wanted to be with him. What do I do now? so badly separated, It is possible that, სა­მუ­და­მოდ აიც­რუ­ოს გუ­ლი ჩემ­ზე. ქაფ­ქა­ფა ყა­ვა მოვ­ს­ვი. ტუ­ჩე­ბი და­მეწ­ვა.
not, so soon will not forget me. If truly loves, ისე­თი უნ­და ვუყ­ვარ­დე, I am like – All my problems and faults. it is, It is not like those men, რომ­ლე­ბიც ცხოვ­რე­ბა­ში შემ­ხ­ვედ­რია. უნ­და ვენ­დო, Otherwise, it will not, I will have no future. არა­და, How I want to be with him… მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა.
ახ­ლა­ღა შე­ვამ­ჩ­ნიე, the front room and went back, თით­ქოს ნა­ბი­ჯე­ბით სამ­ზა­რე­უ­ლოს ვზო­მავ­დი. შევ­ჩერ­დი. სხე­უ­ლი ერ­თი­ა­ნად მქონ­და და­ჭი­მუ­ლი.
still in bed shevtseki, But not me movkhuche. პა­რას­კე­ვი თენ­დე­ბა. ნე­ტავ რო­მელ სა­ათ­ზე უნ­და ჩა­მოფ­რინ­დეს? at dawn, call the Swan and I, Then run away and meet. This solution was slightly relieved. Now I only wish I, It can be, მა­ლე გა­თე­ნე­ბუ­ლი­ყო.
This was my longest night…

there was darkness, I got up to. ვი­ბა­ნა­ვე, hair dryer and when I finally davivartskhne to movitsesrige, ვან­დის და­ვუ­რე­კე, The day may not come for your father and I was somehow momigvare. The rapid-Quickly explained, It had conceived, Then swan number avkripe.
მივ­ხ­ვ­დი, I had too much of that before, The man's voice had namdzinarevi.
– ბა­ტო­ნო გე­დი, დი­ლა მშვი­დო­ბი­სა, – შეც­ბუ­ნე­ბუ­ლი მი­ვე­სალ­მე.
– ბარ­ბა­რე, you are? Is there peace?
– დი­ახ, დი­ახ, ბო­დიშს გიხ­დით, So before the problem, But I had no other way. შე­მე­შინ­და, I have missed. do you know, კო­კი რო­მელ სა­ათ­ზე უნ­და ჩა­მოფ­რინ­დეს?
– კო­კი? – asked me to, as if she could not remember, ვის­ზე ვე­ლა­პა­რა­კე­ბო­დი, – A, Yes, How not, six o'clock, six o'clock in the evening, but not today, Tomorrow evening.
– Tomorrow evening? I know as, Today…
– Yes, ეგ­რე გვქონ­და და­გეგ­მი­ლი, მაგ­რამ მთე­ლი რი­გი პრობ­ლე­მე­ბი შეხ­ვ­და. Lekso can not walk, რად­გან და­ცე­მი­სას მუხ­ლი მო­ი­ტე­ხა. ამი­ტომ ინ­ვა­ლი­დის ეტ­ლის ყიდ­ვა გახ­და სა­ჭი­რო. This case delayed. თუმ­ცა, This issue has been resolved and will go tonight. Tomorrow will be here.
– But even, ინ­სულ­ტ­გა­და­ტა­ნი­ლი ადა­მი­ა­ნის ამ­ხე­ლა გზა­ზე მგზავ­რო­ბა შე­იძ­ლე­ბა? – შევ­შ­ფოთ­დი.
– not a stroke, მიკ­რო­ინ­ფარ­ქ­ტი ყო­ფი­ლა. ამი­ტომ სა­ში­ში არა­ფე­რია. I did not want to come yet, but you know, was recently married and his wife is like a madman, ის­ტე­რი­კა­შია, Drive me or, or chamomiqvaneto, – ტე­ლე­ფონ­ში მა­მა­კა­ცის ხრინ­წი­ა­ნი სი­ცი­ლი გა­ის­მა.
– You're going to the airport reception? – I asked shyly. bit, მე­უ­ხერ­ხუ­ლე­ბო­და აერო­პორ­ტ­ში მარ­ტოს მის­ვ­ლა, because they would meet the family members of Lekso. Even more, I was afraid, how would I found Koki. If I would be with the swan, სი­ტუ­ა­ცია ცო­ტა­თი მა­ინც გა­ნი­მუხ­ტე­ბო­და.

– I'm not in Tbilisi, Kutaisi am, ბა­ბი, the day after tomorrow will not come.
– გა­სა­გე­ბია… დი­დი მად­ლო­ბა, Mr. Swan.
– არაფ­რის, my dear and weight… ჩვენ­თან რო­დის გა­მოხ­ვალთ? მინ­და, ფირ­მის საქ­მე­ე­ბი გა­გაც­ნოთ, chagaqenot aware and start cooperation.
– Monday will be calling you on this issue, ბა­ტო­ნო გე­დი, and meet.
– ძა­ლი­ან კარ­გი. ორ­შა­ბათს ნამ­დ­ვი­ლად თბი­ლის­ში ვიქ­ნე­ბი.
Here you go. because I do not have a day out of the airport, სამ­სა­ხურ­ში წა­ვალ, ტყუ­ი­ლად რა­ტომ გა­ვაც­დი­ნო სა­მუ­შაო, რო­ცა საქ­მე თავ­ზე მაყ­რია? Vanda and I still shevekhmiane, the flight is canceled and no longer go to the airport, სამ­სა­ხურ­ში გა­მო­ვალ-მეთ­ქი.
he was, სახ­ლი­დან უნ­და გავ­სუ­ლი­ყა­ვი, Suddenly the top of the new crosses my mind,. Again I called swan.
– ბა­ტო­ნო გე­დი, ბო­დი­ში, Another problem with that… do you know, What number do I contact Koki? This is possible?
– course, course, – tsaiburtquna clearly unhappy, the morning and sleep dauprtkhes little pause after the number began to dictate.
hastily wrote down the number and Mr. Swan, who knows, მე­რამ­დე­ნედ მო­ვუ­ხა­დე ბო­დი­ში შექ­მ­ნი­ლი დის­კომ­ფორ­ტის­თ­ვის…

Comments (1)

  1. გთხოვთ, წაიკითხეთ და დაუკავშირდით ექიმ სანგოს, თუ თქვენ გჭირდებათ ძლიერი სასიყვარულო ჯადოქრობა გაწყვეტილი ურთიერთობის მოსაგვარებლად.
    როდესაც ექვსი თვის ორსული ვიყავი მეორე შვილთან ერთად, მე გავშორდი ქმარს. მას შემდეგ რაც ჩვენი ბავშვი დაორსულდა, ჩვენ უთანხმოებაში ვიყავით და ვიჩხუბებდით, მას აღარ ჰქონდა რაიმე სიყვარული და ნდობა, ამიტომ მან განქორწინება მომიტანა. და ამ ყველაფერ სასტვენთან ერთად, მე ვცდილობდი, სხვადასხვა მეთოდით მისი აღდგენა გამეგრძელებინა, მე ასევე ვცადე რამდენიმე სხვადასხვა ჯადოსნური ბორბალი ჩემს მშობლიურ ქვეყანაში, მაგრამ არცერთი მათგანი ვერ დაბრუნდებოდა ჩემთან. მხოლოდ ექიმმა სანგომ გარანტია, რომ სასწრაფო შეგროვება 48 საათის მაგიაა და დავრწმუნდი, რომ ჩემი ქმარი ისევ ჩემთან იქნებოდა. ვწერ და მადლობას ვუხდი, რომ დაპირება შეინარჩუნეთ და თქვენი ნიჭი და დიდი ძალა გამოიყენეთ, რომ ის სახლში წაიყვანოთ. სიამოვნებით ვიცოდი, რომ თქვენ საყვარელ ბორკილებში ხართ სპეციალიზირებული. გმადლობთ, ბატონო, რომ დამეხმარეთ ჩემი ცხოვრების ყველაზე უარესი პერიოდის განმავლობაში, ამხელა ჯადოსნური ჯადოქარი ყოფნისთვის და სიყვარულის ჯადოს მისაცემად, რამაც ქორწინების დროს ამდენი სიხარული მომიტანა. ჩემი მეუღლე დაბრუნდა და მან პირობა დადო, რომ აღარასოდეს გავაგრძელებ. თუ ეჭვი გეპარება მის შესაძლებლობებში, მერწმუნე. უნდა შეეძლოს. ეს იხდის ისე, როგორსაც ვერ წარმოიდგენდით. თუ ახლა უფრო ძლიერი ხართ და გჭირდება ძლიერი და გადაუდებელი სასიყვარულო ურთიერთობა, რომ გულწრფელად დაუკავშირდით ექიმი სანგო, ახლა ერთადერთი პასუხია გაწყვეტილი ურთიერთობის ან ქორწინების აღდგენისათვის. დაუკავშირდით ექიმ სანგოს ამ ელ.ფოსტის საშუალებით; [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked