მცირე მოცულობის სესხების გაცემა შემცირდა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Small loans decreased

<span lang =მცირე მოცულობის სესხების გაცემა შემცირდა" />
Business News

2019 In February, commercial banks for small loans decreased.

In particular, According to statistics of the National Bank, February, national currency 1000 up on Loan 601,009 Agreement Signed, then, When 2018 February 915 224 The agreement was signed. As for the volume of loans, In February this year 140,319 mln, 2018 In the same period, the – 226,448 million worth of loans were issued.

NBG's statistics, Also in February 1000 decreased to 5 lari loan disbursement rates. In particular, If 2019 the reporting period 5 lari

Issuance 109,412 Agreement Signed, In February last year the number of – 137,680 was. In this case, the loan volume decreased, In February 1000 5 lari loans – 230,655 million, while 2018 February – 277,496 million was.

As for US dollar loans, In this case, 1000 5 thousand dollar loan disbursement rates reduced. In particular, If 2019 February 1,642 million dollar 659 Loan agreement, 2018 In the same period, 1,763 million dollars 726 The agreement was signed.

However,, The increase is USD 1000 USD loan disbursement rates. NBG's statistics, In February this year 1,503 million dollars 21,713 Agreement; 2018 In the same period, the 1,393 million dollars 18,331 Loan agreement.

bpn.ge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked