მსოფლიო ბანკი – საშუალო და დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში ფულადი გზავნილები რეკორდულ მაჩვენებელზეა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

The World Bank – medium and low-income countries with a record amount of money transfers

<span lang =მსოფლიო ბანკი – საშუალო და დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში ფულადი გზავნილები რეკორდულ მაჩვენებელზეა" />
Business News

. World Bank data, migrants in the world by volume of transfers 529 billion dollars, 9.6% higher than the previous record set. Then the volume of remittances 483 billion dollars.

Analysts predict, that 2019 in remittances 550 billion dollars, It may, Low and middle-income countries to become the largest source of external funding.

As for the overall transfer rates, 2018 According to the data, 689 billion dollars, 2017 in the 633 billion dollars.

The, 2018 in remittances the biggest increase was recorded in the South Asian countries, where it is, 2017 Compared, 12%-increased. East Asia and Pacific countries – 7%-for.

Cash transfers are the main recipient countries: India – 79 billion dollars, China – 67 billion dollars, Mexico- 36 billion dollars, Philippines – 34 billion dollars, Egypt – 29 billion dollars.

As for remittances to Europe and Central Asia, This 11% increase in 59 billion dollars.

The survey points, the increase in remittances, Poland, in Russia, Spain and the US-led economic growth, since they are the main source of remittances.

According to the same category, The region is the largest recipient of remittances in Ukraine, who 2018 In the record number, 14 billion dollars in. This is, 2017 figure was 19% higher.

As for Georgia, National Bank, 2018 in the form of remittances 1 576 508 500 US dollar was, As the national currency, 4 billion GEL.

It should be noted, that the greatest volume of transactions was the main channel banks, followed by mailshots

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked