მთაწმინდის გამგებლის მოადგილე – ავტორბოლის ღონისძიებაზე ტენდერის შეწყვეტა გამგეობამ მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე მიიჩნია მიზანშეწონილად | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Deputy governor of Mtatsminda – Touring Car event of termination of the tender board has considered it appropriate to high interest

<span lang =მთაწმინდის გამგებლის მოადგილე – ავტორბოლის ღონისძიებაზე ტენდერის შეწყვეტა გამგეობამ მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე მიიჩნია მიზანშეწონილად" />
Sport News

Mtatsminda explains reasons for canceling the tender board. Deputy Governor, commission member, Michael explained Gogolidze, after that, It "Mtatsminda district area of ​​motorsport lovers large among women, traffic safety and skills in order to increase the touring car event "media spread information about the tender, Various means of communication to the board wishing to participate in an event very much in touch with the woman, between them, Ladies, are not multiple.

"Since the event is not expected to be, As a classic car racing, it was planned in a variety of interesting activities, It was aimed at road safety in terms of women's involvement in, Their role in the increase in general and, Safe motion for raising awareness, High interest from the board deemed it necessary to stop the tender document and correction, On the basis of the participation of more women to be given ", – said gogolidzem.

According to him, public procurement law, tender documentation in this stage it was not possible to make changes, The tender within the majority of applicants is not possible to satisfy the demand for quality, which would be acceptable for the purposes of the procurement.

As the Commission noted in the minutes of the meeting, planned, prepared in accordance with the revised bid documents, which will reflect all the circumstances, It emerged after the announcement of the tender.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked