მესამე კვარტალში უცხოური ინვესტიციები 48 პროცენტით შემცირდა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

მესამე კვარტალში უცხოური ინვესტიციები 48 პროცენტით შემცირდა

მესამე კვარტალში უცხოური ინვესტიციები 48 პროცენტით შემცირდა
Business News

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2018 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში 323 მლნ დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, რაც 48%-ით (300 მლნ დოლარით) ნაკლებია 2017 წლის მესამე კვარტლის მონაცემებზე.

Foreign Investments

პირველი სამი კვარტლის ჯამში, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 27%-ით (373 მლნ დოლარით) შემცირდა.

2018 წლის მესამე კვარტალში ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ქვეყნები იყვნენ ნიდერლანდები (50 მლნ დოლარი), სამხრეთ კორეა (40 მლნ დოლარი) და აზერბაიჯანი (33 მლნ დოლარი). ინვესტიციები ყველაზე მეტად კორეადან (15 მლნ დოლარი) და პანამადან (11 მლნ დოლარი) გაიზარდა, ხოლო ყველაზე მეტად აზერბაიჯანიდან (118 მლნ დოლარით) და თურქეთიდან (109 მლნ დოლარით) შემცირდა.

ეკონომიკის სექტორების მიხედვით, ყველაზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა დამამუშავებელ მრეწველობაში (56.5 მლნ), ენერგეტიკაში (46.3 მლნ) და ტრანსპორტში (45.6 მლნ), ხოლო ყველაზე ცოტა ჯანდაცვაში (1.3 მლნ) და სოფლის მეურნეობაში (4.8 მლნ).

Foreign Investments

გრაფიკი: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში, მლნ დოლარი

 

III კვ. 2017

III კვ. 2018

დამამუშავებელი მრეწველობა

43.9

56.5

ენერგეტიკა

92.3

46.3

ტრანსპორტი

164.7

45.6

უძრავი ქონება

31.8

38.4

სასტუმროები და რესტორნები

29.7

36.0

საფინანსო სექტორი

71.5

21.2

სამთომოპოვებითი მრეწველობა

13.2

14.4

კავშირგაბმულობა

7.7

9.0

მშენებლობა

117.1

6.2

სოფლის მეურნეობა

4.8

4.8

ჯანმრთელობის დაცვა

1.8

1.3

დანარჩენი სექტორები

44.2

42.9

სულ

623

323

წყარო: საქსტატი

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked