“მეგონა, ამდენ ტკივილს ვერ გავუძლებდი” | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

“I thought, With so many would suffer pain”

<span lang =“მეგონა, ამდენ ტკივილს ვერ გავუძლებდი”" />
Social News

Some time will wound heals. For months this pain learn to live with… Diary, Today I want to tell you the most dangerous period… and my cousins ​​and born in February, Therefore, it is cold in the month have a great passion…

2016 February early misgivings, I had, I dreamed of darkness and cold. Apparently, My intuition was approaching tragedy felt. My sister's birth date two days off. when she returned, I saw no one. I was not surprised, because my family members,

Normally, returning from work late. evening you, I tried to contact them, But everyone had a version of the disabled. mind the horrible thoughts gamevso: “Something bad has happened?” – avikviate.

I do not remember, When the mother came, But his words will never forget: Grandma died. desperate voice.
At first I could not believe. I was watching and

I expected, When lying gamotqdeboda. I did not understand, What is needed is an evil joke. My Dunyasha… most sweet… I always knew, that I loved, But the loss of even more emotion gamimdzapra. Dunya's death exactly one week left me a second granny. I thought, With so many would suffer pain.

bidzashvilebsa empty house and I was with my sisters. Photos chavikhute grandmother and cried till morning. February after more than three months have passed, but still can not sleep alone. granny wrong diagnosis of the doctors seized…
Dear Diary, I would like, our lives in the hands of professionals and be aware of their responsibility for each of them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked