“იმედი L” შსს-ს თანამშრომლებს დააზღვევს | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

“Hope L” MIA employees insure

<span lang =“იმედი L” შსს-ს თანამშრომლებს დააზღვევს" />
Business News

Georgian Interior Ministry employees and their family members in the company "Imedi L" insure. Medical insurance is the largest transaction value, According to the agreement, 11 455 500 GEL. Insurance company owner "of the health care team," reports, As a result of winning the tender of their insured 65 000-increased. Total number of customers 155 of thousands in.

Three companies participated in the tender. "Hope L" - a "GPI Holding" and "PSP insurance" against low price.

"From June 2017, the health insurance business, our important initiatives carried out with existing customers and contracts, pricing improvement unprofitable contracts termination, universal health care program for change adaptation. I am very happy, Such a new client acquisition. We expect, the increased customer base will improve the profitability of our business. health insurance business plays an important role in our business model, as it is a basic health care service businesses nourishing, especially our outpatient clinics,” – The Ministry of Health said the group's managing director,, Nikoloz Gamkrelidze.

"Healthcare Group" "Medical Corporation" EVEX "and insurance company" Hope L-'s "Managed. The Ministry of Health Group BGEO group business.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked