იანვარში ლარში გაცემული სესხები 112 მილიონით შემცირდა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

January GEL Loans 112 million less than the

<span lang =იანვარში ლარში გაცემული სესხები 112 მილიონით შემცირდა" />
Business News

2019 January, previous month (December) comparison, of commercial banks by the volume of loans in GEL (excluding interbank loans) 112 million lari, while foreign currency loans 13 million dollars.

During the last year of paid in Loans 1.8 billion is increased, while foreign currency loans to the 769 million. The first of February, Both currencies with 26.6 billion loan issued by banks. The total loans in foreign currency loans to 57.1% of the share. A year ago, this figure 56.2% was.

January consumer loans issued by banks 92 million lari. Long-term consumer loans 174 million lari, and short-term 266 million lari.

GEL loans average interest rate of 16.2% in. Last year the interest rate on loans in GEL 1% decreased. foreign currency (Actually dollars) The average interest rate on loans to 7.7% of. Last year the interest rate on dollar loans 0.4% decreased.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked