იანვარში „ენგურჰესისა“ და „ვარდნილჰესის“ გამომუშავებული ელექტროენერგიის 95.9% აფხაზეთმა მოიხმარა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

January "Enguri" and "Vardnilhesi" generated electricity 95.9% Abkhazia consumed

<span lang =იანვარში „ენგურჰესისა“ და „ვარდნილჰესის“ გამომუშავებული ელექტროენერგიის 95.9% აფხაზეთმა მოიხმარა" />
Other News

2019 In January, "Enguri" and "Vardnilhesi" electricity generated by 95.9% used the occupied Abkhazia. about this, Electricity Market Operator (ESCO) 2019 On the balance of power in the.

In particular, Last month "Engurhesi" and "hydropower" end, 265.056 million kW / h of electricity generated. From "Engurhesi" – 216.870 million kW / h; and "hydropower" – 48.186 million kW / h of electricity generated. of the electricity supplied during the reporting period 254.333 million kW / h, respectively.

as "resonance" writes, 5 March, possibly, Engurhesi reservoir water levels drop due to the critical work to stop. the power station at the stop of the statement was the power station at the Board of Directors Chairman Mebonia. According to, If consumption of electricity in terms of restricting certain measures are not taken, 5 March for the power station at the reservoir water will no longer be able to receive electricity and Abkhazia.

As is known, Georgia Abkhazia current free throws. Increased consumption at the expense of the electricity generated by the winter EngurHess d VardnilHes almost entirely spent on Abkhazia. Because of the previous years, the schedule of electricity supplied to Abkhazia. In particular, Meet days – 2 hours, And at night 2-3 Danny hours etisheboda.

The, ESCO data, 2019 In January, a total of, earnings have electricity 1 011.039 million kW / h, respectively.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked