თუ ეკონომ-ნათურებს იყენებთ, ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ – რა საფრთხეებზე საუბრობენ სპეციალისტები? | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

If you use light bulbs for economy, This will need to know – What about the dangers of specialists?

<span lang =თუ ეკონომ-ნათურებს იყენებთ, ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ – რა საფრთხეებზე საუბრობენ სპეციალისტები?" />
Social News

სამ­წუ­ხა­როა, But the last time a lot of household items, that our homes are turned into almost unchanged items, ვგე­ბუ­ლობთ, In fact the use of the consequences and more – is dangerous for health. ამ­ჯე­რად სა­უ­ბა­რია ენერ­გი­ის დამ­ზო­გავ, Called. ეკო­ნა­თუ­რებ­ზე, რომ­ლე­ბიც თურ­მე გა­ცი­ლე­ბით მავ­ნე­ბე­ლია, than it can imagine.

რო­გორც ბო­ლოდ­რო­ინ­დე­ლი კვლე­ვე­ბი ცხად­ყოფს, პირ­ველ ყოვ­ლის, ეკო­ნა­თუ­რე­ბი სიმ­სივ­ნის გა­მომ­წვე­ვი ნივ­თე­ბის სი­ა­ში მოხ­ვდა. სა­ხი­ფა­თოა ნა­თუ­რე­ბის­გან გა­მო­მა­ვა­ლი ულტრა­ი­ის­ფე­რი გა­მოს­ხი­ვე­ბა. New York's Stony Brook University- scientists suggest, This radiation significantly damage health. lamp emits a dose of ultraviolet rays, რო­მე­ლიც კა­ნის უჯრე­დებს აზი­ა­ნებს. This causes skin cell death, skin aging and run – მე­ლა­ნო­მას, One of the most dangerous species of cancer. თა­ვად ნა­თუ­რე­ბის მწარ­მო­ებ­ლე­ბი ადას­ტუ­რე­ბენ, that it emits ultraviolet rays, თუმ­ცა ამ­ტკი­ცე­ბენ, The doses that are acceptable. Scientists said the, The lamp is covered by a protective coating of micro, It causes the radiation intensity.

ამას­თან, ნა­თუ­რე­ბი ყუ­რა­დღე­ბით შე­ის­წავ­ლა გერ­მა­ნელ­მა პრო­ფე­სორ­მა, St. Hedwig's somnologiuri Department in Berlin, Dieter Kunz. მკვლე­ვა­რი, As a result of a number of gamokvlevevbis, In conclusion, the economy lamps sleep disorders source, ასე­ვე ისი­ნი უარ­ყო­ფი­თად მოქ­მე­დე­ბენ მომ­ნე­ლე­ბელ სის­ტე­მა­ზე, linked to the cardiovascular diseases and a range of psychiatric disorders.

“ახა­ლი ნა­თე­ბა” – If you're looking for a healthy alternative

არ­სე­ბობს 2 სა­ხის ენერ­გო­დამ­ზო­გა­ვი ნა­თუ­რა:

collagen and fluorescent. ყვე­ლა­ზე სა­ხი­ფა­თო ფლუ­ო­რეს­ცენ­ტუ­რია, which is the most sensitive skin with human passions. These experts are urging representatives, Remove from the sales of these types of lamps, რომ­ლე­ბიც 100 ვატ­ზეა გათ­ვლი­ლი. 40 and 60 ვატ­ზე გათ­ვლი­ლი ენერ­გო­დამ­ზო­გა­ვი ნა­თუ­რე­ბი ნაკ­ლე­ბად მავ­ნედ მი­იჩ­ნე­ვა.

ენერ­გო­დამ­ზო­გავ ნა­თუ­რას ასე­ვე შე­უძ­ლია გა­მო­იწ­ვი­ოს ვერ­ცხლის­წყლით მო­წამ­ვლა. ნა­თუ­რე­ბი ვერ­ცხლის­წყლის საკ­მა­ოდ სა­შიშ დო­ზას გა­მოს­ცემს. broken lamp energy saving around 20 times higher concentration of toxic substances found on, It allowed for a closed space. This is especially dangerous for pregnant women lamps, Infants and children. Conventional light bulbs do not contain mercury, ისე­ვე, რო­გორც ჰა­ლო­გე­ნუ­რი ნა­თუ­რე­ბი. As for energy saving, They have a protective shell, and when strongly heated, იმ­სხვრე­ვა. ვერ­ცხლის­წყა­ლი პირ­ვე­ლი კლა­სის საფრ­თხის შეც­ველ ნივ­თი­ე­რე­ბებ­ში შე­დის. He can cause serious poisoning, და­ა­ზი­ა­ნოს ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მა, ფილ­ტვე­ბი, ღვიძ­ლი, თირკმე­ლე­ბი.

გარ­და ამი­სა, ეკო­ნა­თუ­რა შე­ი­ცავს არა­ნაკ­ლებ მავ­ნე ნივ­თი­ე­რე­ბებს: ნაფ­ტა­ლინს, სტი­როლს, ფე­ნოლს. სა­ერ­თო ჯამ­ში, All the data, It is no, SS of the whole body, the immune system and the nervous system in a very bad impact.

“ახა­ლი ნა­თე­ბა” – Explore the world famous lighting giants 9000 products

ეკო­ნო­მი­უ­რი ნა­თუ­რე­ბი იმ­დე­ნად მავ­ნეა ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის, the US Environmental Protection Agency (U.S. Environmental Protection Agency) გა­მო­უშ­ვა სპე­ცი­ა­ლუ­რი პრო­ტო­კო­ლი, how to behave in the case of breaking economical lamp:

  • If the lamp is broken SS, Room should be withdrawn from people and animals.
  • the windows should be opened and cleaned air 10 წუ­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში.
  • should be switched off air conditioners and central heating.
  • Debris must be collected and placed in a wet cloth cap to a glass jar or airtight package.
  • These bulbs can not be thrown in the trash! The utilization of services should take due.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked