ზღვა და მთა ერთ რეგიონში – აჭარა ტურისტებს თავისი მრავალფეროვნებით აკვირვებს | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

sea ​​and mountains in one region – Tourists in its diversity surprised

<span lang =ზღვა და მთა ერთ რეგიონში – აჭარა ტურისტებს თავისი მრავალფეროვნებით აკვირვებს" />
Tourist News

sea ​​and mountains in one region – აჭა­რა ტუ­რის­ტებს თა­ვი­სი მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბით აკ­ვირ­ვებს. Chairman of the Tourism Department of the priorities in the mountainous regions along the sea.

The Department has developed an eco-tourist map, It contributes to the development of mountain tourism. რუ­კა­ზე აღ­წე­რი­ლია ტუ­რის­ტუ­ლი ობი­ექ­ტე­ბი, ღა­მის თე­ვის ად­გი­ლე­ბი, Cultural sites and feeding areas.Specially designed gobatumi.com tourism portal in three languages ​​function, that tourists are planning tours and routes to help. http://gobatumi.com/ge/what-to-do/tours-and-routes

რო­გორც “ambebi.ge”-s Chairman of the Tourism Department, the assistant told Sophie Gujabize, Department of cities and municipalities across the Information Center has, which included information on, If the requirements are tours:

“This is the village Makhuntseti Keda wine house and its waterfall. Village Sakhalvasho more fall for bird watching moqvarultav. ასე­ვე, Botanical Garden and the National Park Areas. This is a total area close to Batumi, It came to rest on the sea, tourists can visit.

recently became very Machakhela Valley, We have implemented information and tours in the valley towards the increased interest. ასე­ვე, fortress is located is perfect for adventure tourism lovers. Almost all the information included in the tour have one day to the mountainous region of Adjara, It would be a great promotion of the region to assist in potential”, – Sopho Gujabize.

Before the development of mountain tourism development stages through to the majority of tourists still visit the Sea. According to official figures, compared with the same period last year the number of tourists 6 %-increased. This growth is most clearly seen in Batumi Seashore:

“The best rates. 6%-growth compared to same period last year. As for 7 თვი­ან, In January-July period of 3.4% growth.

The season is very successful, especially in light of the reality, It happens in our target countries. თით­ქმის ყვე­ლა ქვე­ყა­ნას შე­ე­ხო ეკო­ნო­მი­კუ­რი კრი­ზი­სი. შე­სა­ბა­მი­სად, Our expectation was to maintain last year nakedebis, But we have a good result – not only persisted streams, but the growth rate will have to face. As we calculate it, what countries also increased flows ritskhovrivad. growth compared to last year increased the flow of tourists, especially from Belarus, ყა­ზა­ხე­თი­დან, Lithuania is the target countries, სა­დაც ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა ჩა­ა­ტა­რა სა­რეკ­ლა­მო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი. a numeric index is still leading in Turkey, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი, სომ­ხე­თი, უკ­რა­ი­ნა, რუ­სე­თი”, – Sopho Gujabize.

When the sun and the sea is a risk Tan theme background postponed, The agenda has been drawn up Fun Night. Chairman of the Tourism Department has for extra comfort and a special web page for information about the schedule of events puts gobatumi.com. tourism portal adapted for mobile phones and for planshetebis. Department of Information Technologies and Online Projects Division Head Waco Apkhazave information, Web site on a daily basis at least 1 200 უნი­კა­ლუ­რი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი შე­დის, last 6 For data 108 000 მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ფიქ­სირ­დე­ბა. According to him, პორ­ტა­ლი ასე­ვე, integrated with social media and facebook page 100 000-Over laikeria:

“The portal has various modules, რო­მე­ლიც სა­ინ­ტე­რე­სოა მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის. have kalndari, where at last 3 For Events. The user can choose a day, daklikvis specific event after which it appears and where it is at, paid or free. Web page customized for mobile devices and tablets. We plan to add to the Web site reservation system”, – said Vako Abkhazava.

Web-page trilingual, However, for tourists, which are not friendly to the Internet, ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა მათი კომ­ფორ­ტის­ტვი­საც იზ­რუ­ნა და სხვა­დას­ხვა ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი ფლა­ე­რე­ბი და­ბეჭ­და. ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტის დაკ­ვე­თით, ასე­ვე და­ი­ბეჭ­და აჭა­რის ღირ­სშე­სა­ნიშ­ნა­ო­ბე­ბის, tourist routes and brochures about the Georgian cuisine. Visitors in the individual reasons to visit. Some sights of nature and attracts, Some of the sea and traditional cuisine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked