ზედაპირული წყლების მონიტორინგი | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

ზედაპირული წყლების მონიტორინგი

ზედაპირული წყლების მონიტორინგი
Other News

აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოსგარემოსდაცვითი ქვეპროგრამის – ,,ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარედა ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლებისმონიტორინგი“ -ის ფარგლებში 2018 წელს დაგეგმილი იყო 105 ზედაპირული წყლის სინჯის გამოკვლევა.

ანალიზის შედეგად ზედაპირულ წყალში ისაზღვრება ნიტრატის, პოლიფოსფატების, სულფატებისა და ქლორიდების კონცენტრაციები.

ამ დროისათვის ზედაპირული წყალი გამოკვლეულია შემდეგი ოდენობითა და ინტენსივობით: თებერვალში (8 სინჯი), მარტში (10 სინჯი), აპრილში (10 სინჯი), მაისში (10 სინჯი), ივნისში (10 სინჯი), ივლისში (10 სინჯი), აგვისტოში (10 სინჯი), სექტემბერში (10 სინჯი), ოქტომბერში (10 სინჯი), ნოემბერში (10 სინჯი).

დეკემბრის თვეში დაგეგმილია 7 სინჯის აღება.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked