ეკონომიკის ექვსი სექტორი, რომლებშიც ინვესტიციები შემცირდა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

six sectors of the economy, which reduced investments

<span lang =ეკონომიკის ექვსი სექტორი, რომლებშიც ინვესტიციები შემცირდა" />
Business News

Growth for, 2018 in Georgia $1.23 billion dollars of direct foreign investments entered, As in the previous year, compared with 35% less. more, Economy 10 The main investment sectors, the investment volume decreased 6.

Energy – minus 30%

2018 During the fourth quarter of the energy sector only $3.7 million was invested, It 2017 On the same period, compared with 96% less. 2018 Full-year indices, this sector $157 million was invested, It 2017 compared with 30% less. In this sector, the investments may decline, it reduces the attractiveness of international Hints.

construction – minus 63%

2018 years of the construction sector in total $103 millions of dollars, It 2017 in the $283 million, compared with 63% less.

Transport and communications – minus 64%

2017 in Georgia in the economic sectors most – $489 million was invested in the transport and communications sector, 2018 In the investment only $174 million, 64% in the. P.S. Energy pipelines not, but also an integral part of the transport sector. The drop in investment in the sector, The Shah Deniz pipeline construction to end.

Real Estate – minus 50%

National Statistics Office, The real estate sector in the form of foreign direct investment $90 millions of dollars, It 2017 year compared to 50% less.

Financial Sector – minus 8%

reduced investments in financial sector, According to the data of the decrease of 8% $24 million dollars. 2018 Overall in this sector $277 millions of dollars.

Other Sectors – minus 30%, Chart $52 million dollars.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked