ევროკავშირმა პირადი მონაცემების დაცვის ახალი რეგლამენტი შემოიღო. რა უფლებები უჩნდებათ მომხმარებლებს? | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

The European Union has introduced new rules for the protection of personal data. What rights are asking users?

<span lang =ევროკავშირმა პირადი მონაცემების დაცვის ახალი რეგლამენტი შემოიღო. რა უფლებები უჩნდებათ მომხმარებლებს?" />
Culture

2018 year 25 მაისიდან ევროკავშირში მონაცემთა დაცვის ახალი ერთიანი Regulations(General Data Protection Regulation, GDPR) launched. The document obliges companies (they, who works on the Internet), users that their data on the control and protection of new opportunities to provide. Violation of the regulations will be fined: The minimum fine – 10 million euros or an annual turnover 2%, Maximum – twice over. What rights and opportunities are appearing in the new regulations of the European Union and not just EU citizens?

To apply the new rules and that the – not

European regulations standards apply to the so-called data objects. This is always a specific person, რომელიც იძენს ახალ უფლებებს და შესაძლებლობებს, აკონტროლოს ის თუ როგორ აგროვებენ და ამუშავებენ კომპანიები მის personal data.

The new rules will apply to you if:

– data processing time you are in the EU. In the case of, If you are a foreigner and the European Union arrived to spend the week-end. ახალი ნორმები გავრცელდება ქართულ კომპანიებზეც, If they are providing products and services to Europeans.

– the company or its office, which works with your personal data, ევროკავშირშია დარეგისტრირებული. for example, live in Georgia and one of the European online store to buy some goods or services.

The new rules will not apply to you:

– if you, Companies or, which collect and process your personal data, are beyond the EU's borders, In the case of, If you are a citizen of the European Union.

When your company has the right to process data

Often people, who wants to get the service, ხელშეკრულებას არც კითხულობს. for example, Almost no one reads the register of the consumer sotsksel agreement or any service before signing. One reason is, რომ დოკუმენტები გაუგებარი იურიდიული ტექსტებისაგან შედგება. After the enactment of regulations, მანამ, სანამ კომპანიები ადამიანისაგან მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე უფლებას მოითხოვენ, ვალდებულები ხდებიან გასაგებ ენაზე აუხსნან მას, What are we talking about and explain his rights.

You can find out, What you know about the company and how it uses this data

The regulation clearly shows the company's human right to take it on the detailed data:

– specifically what it collects data on it,
– What kind of data is collected,
– How to use,
– Who has access to it,
– whether the data used to draw up the automatic profile (for example, In order to offer them targeted advertising),
რა კრიტერიუმებით განისაზღვება ამ მონაცემების შენახვის ვადა და ა.შ.

All this information upon request to the company for a month (three months – In exceptional cases, and also to explain the reasons) must issue – უფასოდ და მოსახერხებელ ფორმატში.

data processing at any time you can request consent

What is just as easy to be, As the consent of the personal data.

You can request your personal data to delete or ban their use

from a variety of databases and search engines themselves deleting information "forget this" call. You will be able to exercise this right, If:

– Personal data have been used for the intended purpose, and they are no longer needed,
– Consent for data processing and requested the removal of legal barriers do not exist,
– If the data were collected illegally.

banning the use of the data can be used, if you, for example, You are going to sue the company for personal data processing offense, But you do not want the loss of evidence. or before, While the company does not correct or complement your personal data if they are inaccuracies.

Internet independently register children only 16 On reaching the can

If the child has not reached the age of, It is necessary to obtain consent from parents or legal representatives. because of this, Some Internet companies, for example, მესენჯერმა WhatsApp-მა, The minimum age for customers in Europe 16 under increased.

Some types of companies are prohibited from collecting personal data

general, It is forbidden to collect and process information:

– racial or ethnic origin,
– political views,
– on religious freedom,
– trade union membership,
ჯანმრთელობის ​​​​მდგომარეობაზე,
– sexual orientation.

there may be genetic and biometric data on individuals in order to identify the exact. for example, one of the cafe will not be able to collect his guests DNA samples from the cups and thus their tastes clear.

Data leak information to hide prohibited

important personal data leak case, The user is informed about the incident and they can explain in simple language. All serious leak of companies supervisory authorities 72 hours to notify.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked